دانیال داوودی،دبیر واحد آموزش اتحادیه انجمن های اسلامی دانشجویان مستقل گفت: این دوره آموزشی به عنوان پیش نیاز اردوی آموزشی تشکیلاتی جهاد اکبر این اتحادیه دانشجویی در نظر گرفته شده بود و شرکت در این دوره و ارسال گواهی آن برای شرکت در اردوی آموزشی تشکیلاتی جهاد اکبر که جهت تقویت مبانی فکری و عملی اعضای فعال دفاتر اتحادیه ی انجمن های اسلامی دانشجویان مستقل، به صورت سالیانه در مشهد مقدس برگزار می شود، ضروری است.

وی با اشاره به شرکت بیش از ۸۰۰ نفر از دانشجویان دانشگاه های مختلف در این دوره آموزشی اضافه کرد: علی رغم تبلیغات محدود و عدم وجود دفتر در بسیاری از دانشگاه های کشور، حضور دانشجویان از همه ی دانشگاه ها اعم از دولتی، علوم پزشکی، پیام نور، آزاد و علمی کاربردی و اقصی نقاط کشور  قابل توجه بود.

دانیال داوودی ادامه داد: قرعه کشی مربوط به نفرات برتر این دوره، در مراسم اختتامیه چهاردهمین اردوی آموزشی-تشکیلاتی جهاد اکبر در روز ۱۵ بهمن ماه در مشهد مقدس انجام خواهد شد.

داوودی افزود: در این دوره آموزشی سه درس روش تحلیل سیاسی، جریان فکری ایران معاصر و جریان شناسی جنبش دانشجویی بصورت اجباری برای دانشجویان در نظر گرفته شده بود.