قریب به چهل سال از عمر با برکت انقلاب اسلامی ایران میگذرد و همچنان در برخی از بخش ها دچار ضعف هستیم.

جمهوری اسلامی ایران در این بازه ی زمانی نیازمند بازخوانی، باز تعریف و نیز بازسازی برخی اهداف خویش مانند تحقق عدالت و ازادی در جامعه است و جریان دانشجویی در این مهم نقش به سزایی دارد. متاسفانه نفوذ تفکر اشرافیگری از زمان “دولت سازندگی” و نیز وجود مسئولین نجومی بگیر و اشرافی در بدنه ی قوا ، این ضعف را به کشور وارد کرده است. شفاف سازی قوه ی قضاییه نسبت به برخی جرائم بزرگ در کشور که از جانب افراد شاخص و شناخته شده انجام میگیرد، ضعیف و نیازمند اصلاح است.

قوه ی مجریه ی کشورمان کارایی لازم را از خود بروز نداده است و برخی وزیران نجومی و ناکارامد آن همچون وزیر راه و شهر سازی که عملکرد ضعیف ایشان را در زلزله ی کرمانشاه و همچنین واقعه ی تصادف قطارِ محورِ مشهد_تبریز دیدیم، امیدهای مردم را تبدیل به یأس

کرده اند.

مع الاسف امروز، جای ولی نعمت و خادم در کشور تغییر کرده است و برخی از مسئولین خود را ولی نعمت مردم و ملت را خادم خویش میدانند.

️پر واضح است که نباید انتظار بازخوانی اهداف انقلاب را از  برخی مسئولین اشرافی، غیر مردمی و  غرب دوستِ در راس کار داشت. چرا که جریان دانشجویی در این مهم باید موج چهارم خویش را کلید بزند.

مهدی مشایخ _ دبیر سیاسی انجمن اسلامی دانشگاه مازندران