مهدی خوش سیما، دبیر تشکیلات انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه سمنان در گفت‌وگو با خبرگزاری دانشجو، بیان داشت: تجمع روز گذشته دانشجویان دانشگاه سمنان صرفا بدلیل کیفیت نامناسب غذا بوده و استفاده ای غیر از آن بی اخلاقی آشکار است.

 

وی افزود: این تجمع با حضور تعداد قابل توجهی از دانشجویان از رو به روی سلف مهندسی آغاز شده و با گذشت دقایقی تجمع دانشجویان در روبروی ورودی درب فنی دانشگاه ادامه یافت و سپس دانشجویان از آنجا به سمت دفتر معاونت داشجویی گسیل شدند که در میانه راه نصیری، معاون دانشجویی در جمع دانشجویان حضور پیدا کرد.

 

عضو شورای فرهنگی دانشگاه سمنان در ادامه بیان داشت: عده ای از افراد معلوم الحال بدنبال سوء استفاده از حضور دانشجویان در این تجمع و بکارگیری از آن به نفع خواسته های خود بودند؛ در صورتی که دانشجویان با توجه به کیفیت نامناسب برخی غذاهای سلف دست به این تجمع زده و خواستار تغییر در کیفیت غذاهای سلف شده اند و نه بیش از این.

 

خوش سیما تصریح کرد: انجمن اسلامی بعنوان تشکلی مستقل از اینکه افرادی، از حضور دانشجویان در تجمع به نفع اغراض درونی خود استفاده کنند، مخالف است.

 

وی با بیان اینکه انجمن اسلامی دانشجویان همیشه رفع مشکلات صنفی دانشجویان را وظیفه خود می داند، تصریح کرد: از امروز انجمن اسلامی دوباره مسائل و درخواست های مربوط به تجمع را دنبال خواهد کرد و نتایج آن را به دانشجویان اعلام خواهد داشت.