ساعتی پیش، با رای منتخبین بیستمین شورای مرکزی اتحادیه انجمن های اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه های سراسر کشور، سجاد اسدی به‌عنوان دبیر تشکیلات اتحادیه انتخاب شد.‌

‌همچنین مسئولیت های سایر اعضای شورای مرکزی به شرح ذیل مشخص شد:‌
‌‌
‌ ‌‌‌ پیام مرادی؛ قائم مقام تشکیلات
‌ الناز گازرانی؛ دبیر واحد مالی و تدارکات و مسئول خواهران
‌ حمزه دستیار؛ دبیر واحد سیاسی
‌ زهرا ایزدی؛ دبیر واحد فرهنگی
‌ معین رضیعی؛ دبیر واحد پذیرش
‌سید ایمان احمدی؛ دبیر واحد آموزش
‌ حسین رجبی؛ دبیر واحد روابط عمومی
‌ محمدرضا محمدی؛ قائم مقام سیاسی
‌امیرحسین پناهی، قائم مقام مالی و تدارکات‌

انتخابات اتحادیه انجمن های اسلامی دانشجویان مستقل، ۱۸ مردادماه در حاشیه بیستمین نشست سالیانه اتحادیه برگزار شده بود