این نمایشگاه در قالب ۲۱ پوستر به تشریح جزییات پرونده کرسنت پرداخته و قرار است در طول ترم تحصیلی جدید، در دانشگاه های مختلف کشور، در معرض بازدید عموم دانشجویان قرار گیرد.

جهت دانلود و استفاده از تصاویر این نمایشگاه کلیک کنید!