• سعید تواناراد دبیر سیاسی اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانشجویان در رابطه با ایجاد این کمپین به فارس گفت: با توجه به مشکلات اقتصادی و اشتغال در کشور این اتحادیه تصمیم گرفت با راه‌اندازی این کمپین به حل این مشکلات کمک کند.

وی افزود:  این کمپین با محوریت «کارآفرینی؛ اشتغال دانش بنیان و تولید ایرانی» در حاشیه شانزدهمین اردوی آموزشی-تشکیلاتی ‎جهاد اکبر اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانشجویان  مستقل ایجاد شده است.