‌‌به گزارش پایگاه خبری تحلیلی دانشجویان مستقل، شب گذشته جلسه فعالین دانشجویی با سید ابراهیم رئیسی، ریاست قوه قضائیه برگزار شد.
‌طی این جلسه آقایان حمزه دستیار، محمدرضا محمدی و علیرضا فیروزی، به عنوان اعضای شورای مرکزی اتحادیه انجمن های اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه های سراسر کشور ذیل سرفصل های ذیل، نکاتی را مطرح کردند.
• لزوم قانون مداری به جای مصلحت گرایی در قوه قضائیه
• افزایش جامعه پذیری و اعتماد سازی اجتماعی که مستلزم ترویج مقوله شفافیت است.
• تلاش در جهت الگوسازی از مدیریت انقلابی و جهادی موفق در قوه قضائیه با تکیه بر عقلانیت انقلابی
• احیای حقوق عامه و تقویت نقش دادستانی برای مطالبه حقوق عامه
• لزوم نقش آفرینی مدعی العموم به عنوان مهمترین عنصر عدالتخواه مصداقی در کشور و همچنین ایجاد ساختاری مناسب برای عدالتخواهی مصداقی ساختارمند توسط تشکلهای دانشجویی و مردم نهاد
• تجدید نظر در کیفیت حضور سازمان بازرسی کل کشور در نظامات اداری و اقتصادی
• تقویت جایگاه قاضی و توجه به بند هفتم فرمان هشت ماده ای رهبر انقلاب برای تحول در دستگاه قضائی
• چاره اندیشی برای معضل اطاله دادرسی و عدم اتقان آرای صادره در نظام قضایی کشور
• بازخوانی اصل ۱۶۵ قانون اساسی، مبنی بر لزوم برگزاری علنی دادگاه ها
• لزوم طراحی برنامه ای جامع و راهبردی برای احیای سرمایه اجتماعی قوه قضائیه
• لزوم شفاف سازی در مورد فرایند دادرسی مفاسد اقتصادی دانه درشت ها و حکم اخیر برادر آقای رئیس جمهور، جناب آقای حسین فریدون که به نظر می رسد حکم صادره برای وی سبک تر از چیزی که پیشبینی می شد، بوده است.