دور کردن اینان (دانشجویان) از گرایش انقلابی، گرایش دینی و معنویت از غلط ترین کارها است.
مقام معظم رهبری (دامت برکاته)

مناسبات فرهنگی باید منطبق بر باورها و شئون یک فرد و یک جامعه باشد؛ اگر کاری صورت گرفت که محتوای آن با باورها و خطوط کلی اندیشه ورزی یک جامعه ارتباط مستقیم داشت و هیچ دست آورد تفکری برای مخاطبان آن نداشت کم ترین زیان این کار، عبث بودن آن است.

لذا لازم است چند نکته را درباب مسائل روی داده، جهت جلوگیری از اقدامات مشابه درآینده متذکر شویم:

در تعجبیم از مسؤلانی که در مقابل یک کار فرهنگی تمیز، از هر گونه بهانه آفرینی اِبایی ندارند و برای مطالبات دانشجویی صورت گرفته در قبال مراسم اخیر سخنی جز اظهار بی اطلاعی بر زبان نراندند. مگر غیر از این است که مجوز این مراسم توسط مسؤلین به تأیید رسیده است.

اصل فعل برگزاری جشن مطابق با چارچوب و ضوابط هیچ مشکلی ندارد؛ قطعا مراسمی که با استقبال گسترده مواجه باشد بدون حواشی نخواهد بود. امّا چیده شدن برنامه هایی که صرف وجود آن حاشیه ساز است به تنهایی موجب چالش آفرینی برای دانشگاه خواهد شد.

امام خمینی (ره) فرمودند: دانشگاه مبداء همه ی تحولات است.
اما وقایعی که موجب ابتذال است نه تنها مبداء هیچ تحولی نیست بلکه زمینه ساز انحراف از مسیر اصلی دانشگاه و دانشجو است.

آزادی به معنای بی قید و بند بودن نیست. اگر خواست دانشجویان و بالطبع گفتمان دانشجویی به سمت ولنگاری فرهنگی و هیجانات لحظه ای پیش رود آیا دیگر دانشگاه ها می توانند بسترگاه رشد انسان های متعهد گردد؟
سؤال دیگر این است که آیا میان مراسم برگزار شده در روز مهندس با هویّت مهندس و این روز که مزیّن به نام خواجه نصیرالدین طوسی است، تناسبی وجود دارد؟

انتظار می رود ضمن برخورد قانونی با خاطیان، دیگر زمینه ساز بروز موارد این چنینی به بهانه ی نبود نشاط نباشیم و از ترویج فرهنگ هایی با هویت غربی جلوگیری نماییم.

والسلام علیکم و علی عباداللّه الصالحین

انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه تفرش