این انتخابات در دو حوزه انتخابی دانشگاه برگزار و دانشجویان برای انتخاب منتخبین از میان کاندیدای موجود نفرات برتر را با رای مستقیم انتخاب کردند.

به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران»، انتخابات انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه سیستان و بلوچستان با حضور نماینده هیات نظارت دانشگاه و همچنین ادوار، نامزدها، اعضای شورای عمومی این تشکل دانشجویی برگزار شد و اعضای شورای مرکزی این تشکل دانشجویی معرفی شدند.

این انتخابات در دو حوزه انتخابی دانشگاه برگزار و دانشجویان برای انتخاب منتخبین از میان کاندیدای موجود نفرات برتر را با رای مستقیم انتخاب کردند.

از لازم به ذکر است به بعدش رو حذف کن این رو اضافه کن:
لازم به ذکر است با برگزاری اولین جلسه شورای مرکزی انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه سیستان و بلوچستان در مورخ ۹۶/۹/۲۸ مسئولین جدید واحدهای شورای مرکزی به شرح ذیل انتخاب شدند:
– آقای محسن دهمرده دبیر کل
– خانم فائزه اسلامی دبیر عقیدتی فرهنگی ومسول واحد خواهران
– آقای لطف الله بستانی دبیر واحد تشکیلات وپذیرش
– آقای محمدرضا کوهستانی دبیر واحد سیاسی
– آقای سیروس مرادی دبیر واحد علمی و آموزش
– آقای میلاد حیدری دبیر واحد تبلیغات و انتشارات
– آقای محمدحسین نبوی … قائم مقام واحد تبلیغات و انتشارات و رابط واحد فرهنگی
– آقای احمد علی احمدی دبیر واحد مالی و تدارکات
– خانم الهام خراشادی زاده قائم مقام واحد فرهنگی
تشکل انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه سیستان و بلوچستان به عنوان اولین تشکل دانشجویی دانشگاه و استان به حساب می‌آید و قدمتی به اندازه خود دانشگاه دارد.