دوره‌ی دوم اردوی نخبه‌پروری «فردای انقلاب» اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه‌های سراسر کشور با حضور ۸۰ نفر از اعضای منتخب ۵۰ دفتر این اتحادیه دانشجویی به مدت سه روز(۱۲الی۱۴ اردیبهشت) در دانشکده پیراپزشکی دانشگاه شهید بهشتی تهران برگزار شد.

به گزارش پایگاه خبری مستقل؛ دوره‌ی دوم اردوی نخبه‌پروری «فردای انقلاب» اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه‌های سراسر کشور با حضور ۸۰ نفر از اعضای منتخب ۵۰ دفتر این اتحادیه دانشجویی به مدت سه روز(۱۲الی۱۴ اردیبهشت) در دانشکده پیراپزشکی دانشگاه شهید بهشتی تهران برگزار شد.

در این دوره آموزشی اساتید همچون حجت السلام علیرضا پناهیان، وحید جلیلی، مهدی بلوکات، ساسان شاه‌ویسی در موضوعات اخلاق تشکیلاتی، مهارت تفکر، ارتباط موثر و فن بیان، کارایی اقتصادی جمهوری اسلامی، برنامه ریزی در تشکیلات، تحلیل فرهنگی مبتنی بر گفتمان انقلاب اسلامی، آزادی و امنیت در منظومه فکری امام و رهبری به سخنرانی پرداختند.

اخلاق تشکیلاتی با حضور حجت الاسلام پناهیان

کارایی اقتصادی جمهوری اسلامی با حضور ساسان شاه ویسی

ارتباط موثر و فن بیان با حضور سید احمد ابوقداره

گعده آزاد اندیشی

تحلیل فرهنگی روز مبتنی بر گفتمان انقلاب اسلامی با حضور وحید جلیلی

برنامه ریزی تشکیلاتی

مهارت تفکر