قشر دانشگاهی قشر نخبه ای بوده که بین مردم و مسئولان قرار دارد و حلقه وصل بین این دو قشر محسوب می شود.

به گزارش ایسنا مازندران؛ دانشگاه علاوه بر تولید دانش و آموزش و پژوهش، نقش و کارکرد تاثیرگذاری به‌عنوان عقل منفصل و نقاد جامعه دارد که باید آن را شناخت و در خدمت ایجاد یک نظام اجتماعی آزاد، عادلانه، اخلاقی و در عین حال رو به پیشرفت‌های همه جانبه قرار داد. قشر دانشگاهی قشر نخبه ای بوده که بین مردم و مسئولان قرار دارد و حلقه وصل بین این دو قشر محسوب می شود. متاسفانه ارتباط مسئولان با دانشگاه ها کم است؛ برای رسیدن به توسعه باید مسئولان از پتانسیل دانشجویان نخبه در دانشگاه در قالب یک هم اندیشی استفاده کنند تا ضعف های خود را به نقاط قوت تبدیل کنند.

راهب ماهفروزی دانشجوی دکترای علوم کشاورزی در گفت و گو با ایسنا مازندران، اظهار کرد: مفهوم توسعه از دیدگاه اساتیدی که خارج از کشور تحصیل کرده اند بیشتر مفهوم فیزیکی دارد و دنبال عرضه ارزی هستند. این نوع توسعه جنبه کمی داشته و به معنای بیشتر شدن است.در چند سال اخیربا تخصصی تر شدن مفهوم توسعه کیفیت نیزبه کمیت اضافه شده است.

وی افزود: مفهوم جدید امروزی به نام توسعه پایدار که به معنای تغییری که در زمین ایجاد کرده و به نفع زمین بشربوده و تعادل را برهم نمی زند به تعارف کمی و کیفی توسعه اضافه شد.

*مفهوم توسعه با رشد و پیشرفت متفاوت است

جانشین بسیج دانشجویی دانشگاه علوم  کشاورزی ساری گفت: مفهوم توسعه با رشد و پیشرفت متفاوت است؛ پیشرفت یک حرکت رو به جلو بوده که برگشت آن با افول همراه است اما توسعه و رشد به مصداق غدد سرطانی بوده که هم رشد داشته هم توسعه و هیچ کدام مطلوب نیست؛ ما به دنبال توسعه ای هستیم که توسعه ای مثبت بوده و به سمت تعالی حرکت کند.

ماهفروزی تصریح کرد: مفهوم توسعه، رشد، تعالی و پیشرفت چهارمقوله است که در دانشگاه ها با سطح های مختلف قابل بررسی است؛سطح اول به بیرون از جامعه و اثرگذاری کلان روی دانشگاه نظر دارد مانندعلومی که وزارت علوم تعیین می کند، سطح دوم درون دانشگاه و به سیاست گذاری دانشگاه برمی گردد که شامل مسئولین درون دانشگاه و اغلب اساتید است و سطح سوم یکسری افرادی که جز نیروی کار سیستم تعریف شده است.

وی گفت: در حال حاضر دانشگاه های ما پژوهش را برای پژوهش انجام داده و در دو جهت نقش اساسی ایفا می کنند اول ایجاد یک جنبش نرم در سطح فکری ومهارتی؛ دوم  تربیت انسانی که در جامعه حضور فعال و مثمر ثمری داشته باشد.

ماهفروزی تصریح کرد: این نقش ها دارای دو نوع سیستم است که اولی با تشکیلات پیشرفت می کند و دومی شامل رشد افراد می شود،کشور ما بیشتر از این که متاثر بر سیستم باشد متاثر از نخبگان خود است یعنی ما در دانشگاه برای رسیدن به توسعه و رشد تمرکزی از اساتید و منابع داریم؛ دانشگاه محیطی است که آمادگی  به فعلیت بخشیدن ظرفیت ها  دارد و مشکل عمده ما در این بخش عملیاتی نبودن اساتید است.

دانشجوی دانشگاه علوم کشاورزی ساری عنوان کرد: یک بخش مهم از دانشگاه ها انتخاب اساتید است که چه پارامتر هایی برای انتخاب داشته باشند؛ دولت برای تحول توسعه و رسیدن به سند های تحول با همان نقض ساختار باید یک خانه تکانی شود و همه این ها زمانی محقق خواهد شد که سیستم هدف غایی داشته باشد.

ماهفروزی افزود: در سال های اخیر بحث شتاب علمی مانند نانو مطرح شده که ما در این بخش جهش داشته ایم و این یک دانش از گذشته نبوده که آن را رشد و تعالی بدهیم؛ موضوع نوینی در دنیا مطرح شد که ما  جدی تراز دیگران آن را شروع  کرده و پس از آن متوجه شدیم که مدل ایرانی سریع تر و بهتر جواب می دهد و کشورهای دیگر این مساله را پذیرفتند.

وی با اشاره به اینکه مازندران در چندین محصول رتبه برتر اول تا سوم را در کشور داشته و نسبت به سایر استان ها همیشه یک سر و گردن بالاتر بوده است ، اظهار کرد: عملکرد مازندران نشان دهنده این است که فقط با افزایش دانش و بدون دست زدن به زیر ساخت ها می توان ۳۰ درصد در بحث کمی و کیفی محصولات افزایش داشت؛مازندران ظرفیت های نادیده گرفته زیادی مانند ظرفیت های انتقال راه های آبی ، راه آهن، هوایی دارد که به عنوان یک مزیت در نظرگرفته نشده است.

*محرومیت آبی  مازندران پشت چهره سبزش پنهان شده است

این دانشجوی دکترا در مورد مشکلات آبی مازندران که از گذشته بوده و محرومیت آبی آن پشت چهره سبزش پنهان شده گفت و خاطر نشان کرد: پر آبی یعنی شما در زمان کشت و فصل بهار شما نیاز به آب نداشته باشید؛ ۷۰ درصد بارندگی های استان ما در فصل زمستان و پاییز است و ۱۵ درصد آن در فصل بهار پس ما همواره با مشکلات آب روبه رو بودیم؛ از ۷ سال گذشته بیشتر به سوی کم آبی رفته ایم اما در این دوره چه اقداماتی  برای جلوگیری از بحران آب صورت گرفته است؟

* عدم ارتباط بین مسئولان وجنبش های دانشجویی ضعفی بزرگ بر سر راه توسعه اقتصادی مازندران

مهدی مشایخ دبیر سیاسی انجمن اسلامی دانشگاه مازندران در گفت و گو با ایسنا مازندران، اظهار کرد: در جمهوری اسلامی توسعه به معنای رسیدن به یک حد مطلوب بوده و هدف جمهوری اسلامی در بحث توسعه جدا از سایر کشور ها است؛ توسعه دارای بعدهای اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی می باشد .

وی افزود: در بخش توسعه اقتصادی درمازندران با توجه به داشتن مساحت بالای زمین های کشاورزی هنوز به حد مطلوب نرسیده ایم و یکی از ضعف های ما دراین بخش عدم ارتباط بین مسئولین و جریان ها و جنبش های دانشجویی است.

دبیر سیاسی انجمن اسلامی دانشگاه مازندران در ادامه بیان کرد: دربعد فرهنگی افراد و تشکیلات برای رسیدن به توسعه باید با یک دیگرادغام شود یعنی دانشگاه باید یک نیروی انسانی بسازد که قاعده و قوانین تشکیلات را بداند.

*دانشجو حلقه واسطه مردم و مسئولان است

مشایخ تصریح کرد: قشر دانشگاهی ما قشر نخبه ای بوده که بین مردم و مسئولان قرار دارد و حلقه وصل بین این دو قشر محسوب می شود. متاسفانه ارتباط مسئولان با دانشگاه ها کم است؛ برای رسیدن به توسعه باید مسئولان از ظرفیت دانشجویان نخبه در دانشگاه در قالب یک هم اندیشی استفاده کنند تا ضعف های خود را به نقاط قوت تبدیل کنند.

وی گفت: مسئولان شهری باید به جامعه دانشجویی اعتماد بیشتری کنند به عنوان مثال در بخش کشاورزی مدیران می توانند از نخبگان طرح و ایده ای برای توسعه کشاورزی استان بخواهند که باعث پیشرفت در کار و بازدهی بالا باشد.

دبیر سیاسی انجمن اسلامی دانشگاه مازندران عنوان کرد: عنوان استاد منفعل درست نبوده و دانشجو باید فعالیت خود را در عرصه تخصصی نشان داده و به دنبال بررسی ضعف ها و قوت های رشته تحصیلی اش باشد؛ گاهی تلاش دانشجو باعث می شود استاد نیز به دنبال موارد درسی تخصصی رشته مرتبط باشد.

*طرح اتاق فکر در دانشگاه مازندران یک طرح فرمایشی است

مشایخ خاطر نشان کرد: بحث اتاق فکر در دانشگاه مازندران که توسط اسلامی استاندار مازندران به ریاست دانشگاه مازندران داده شد؛یک پیشنهاد دو وجه ای است اولین این که گامی به سمت جلو بوده یعنی بالاخره استانداری مازندران وارد عرصه دانشگاه ها شده و فرصتی در اختیار نخبگان برای طرح ایده های خود قرار داده است و در گام دوم فرمایشی بودن طرح مطرح می شود یعنی این موضوع فقط در حد طرح بود؛ با توجه به مشغله زیاد ریاست دانشگاه مازندران امکان این امر برای او مقدور نبوده چون دغدغه های زیادی داشته و این واگذاری طرح یک ضعف است.

*گام اول در توسعه شناسایی نقاط ضعف و قوت است

هادی رامندی دانشجوی کارشناسی علوم دامی در گفت و گو با ایسنا مازندران، اظهار کرد: توسعه یعنی پیشرفت دادن و سرعت بخشیدن به کاری که می خواهیم انجام دهیم یا برطرف کردن نقاط ضعف آن مجموعه است.

وی افزود: گام اول در توسعه شناسایی نقاط ضعف و قوت است ، نقاط قوت را ادامه و نقاط ضعف را تبدیل به نقاط قوت کنیم که اصل این کار بر می گردد به دانشگاه واساتیدی که محوریت پژوهش را برعهده دارند.

دانشجوی کارشناسی علوم دامی گفت: توسعه در بعد های مختلف متفاوت است مانند بعد توسعه اقتصادی که در بخش کشاورزی می توان آن را یافت. مغز علمی هر کشوری در دانشگاه آن کشوراست؛  در کشور ما این مغز علمی خوب کار نکرده چون استاد منفعل است و در نتیجه دانشجو با دیدن استاد منفعل خود فعالیت خود را کمتر کرده و با الگو گرفتن از استاد خود منفعل می شود.

رامندی بیان کرد: وزارت علوم در منفعل کردن اساتید نقش دارد؛اصل تعلیم و تربیت از بین رفته و سیستم نظارتی ما بسیار ضعیف عمل می کند و اگر نظارتی داشته باشد یا ضعیف کار شده یا کم کار شده و هیچ قانونی در این مورد اعمال نشده است.

*واردات منجر به توسعه نمی شود

مسئول سابق بسیج دانشجویی در ادامه تصریح کرد: مازندران از نظر اقلیمی معتدل بوده و اکثر محصولات کشاورزی و دامی در این استان پرورش داده می شود اما امروزه محصولات دامی و کشاورزی ما را وابسته به کشورهای دیگر کرده مانند وارد کردن مثلا نوعی دام که در این آب و هوا نمی تواند زندگی کند و از بین می رود . توجه به دام های بومی خود استان با هزینه کمتر قطعا رشد بیشتری را به همراه دارد.

وی خاطر نشان کرد: نشناختن پتانسیل استان خودمان و وجود اساتید منفعل باعث می شود نه توسعه و رشدی را در خصوص محصولات خود ببینیم و نه پتانسیل های استانی ما شناخته و شکوفا شوند؛ واردات منجر به توسعه نمی شود و قطعا بررسی ضعف ها در محیط علمی و دستگاهی ما راه رشد و توسعه را هموار می کند.

*عدم ثبات درمحصولات و قیمت فرآورده های دامی،سبب ناکارآمدی کشاورزی مازندران شده است

رامندی افزود: عدم ثبات محصول درفرآورده های دامی باعث شده تا رشدی در این خصوص در مازندران نداشته باشیم؛ این عدم ثبات محصول و قیمت ها چه در نهاده ها و چه در محصولات ارائه شده باعث ناکارآمدی بحث کشاورزی مازندران شده و با حذف دلال ها و یا واسطه هایی که در بخش کشاورزی در بازار می بینیم می تواند تاثیر به سزایی در ثبات قیمت دامی و نهاده ها ئداشته باشد.