” حافظ نیوز” – محمد صادقی مبحث پولی شدن دانشگاه از اوایل ترم جاری در بسیاری از دانشگاه ها از جمله دانشگاه های صنعتی شریف, تهران و امیرکبیر مطرح شده بود که پس از کش و قوس های فراوان, بخش نامه ای از سوی وزارت به دانشگاه ها ابلاغ شد که ترم ۹ کارشناسی و ترم ۵ کارشناسی ارشد دیگر سنوات محسوب نمی شود و سایر هزینه های دانشجو از دروس گرفته تا خوابگاه و تغذیه همانند سایر دانشجویان محاسبه شود.
در دانشگاه صنعتی شیراز قصه فراتر از هزینه سنوات است. این دانشگاه علاوه بر پولی که از دانشجویان سنواتی ترم ۹ کارشناسی و ترم ۵ کارشناسی ارشد میگرفت, مبلغی دیگر را تحت عنوان هزینه أخذ مجدد دروس از دانشجویان گرفته می شود, یعنی اگر دانشجویی درسی را حذف کند یا حداقل نمره لازم آن درس را کسب نکند,دانشجو برای گرفتن مجدد درس باید هزینه اضافی زیادی را بابت آن پرداخت کند. درسال های گذشته هزینه أخذ مجدد دروس برای دانشجویان کارشناسی, به ازای هر واحد حدودا ۲۵ هزارتومان بود اما در اول ترم کنونی با افزایش ۱۳۰ درصدی, به ازای هر واحد مبلغ ۶۰ هزارتومان گرفته می شد.
در همین راستا انجمن اسلامی دانشجویان مستقل و بسیج دانشجویی دانشگاه صنعتی شیراز برای احیای حقوق دانشجویان این دانشگاه دست به اعتراض زدند. گفت وگوهای شفاهی با مسئولین مربوطه از جمله معاونت آموزشی و مدیر آموزشی به نتیجه مطلوب نرسید, پس انجمن اسلامی مستقل و بسیج دانشجویی در تاریخ ۱۳ مهرماه نامه ای محرمانه به معاونت دانشجویی خواهان لغو هزینه های مازاد بر دانشجویان شدند. مهم ترین درخواست ها در این نامه لغو سنوات با استناد به ابلاغیه وزارتخانه و بازگرداندن هزینه های أخذ مجدد به دانشجویان با استناد به ابلاغیه سال ۹۳ بود.
پس از ارسال این نامه به صورت محرمانه برای معاونت آموزشی دانشگاه صنعتی, هیچ جوابی دریافت نشد اما خواسته های مذکور در نامه به دست اجرا در آمد. اما چند روز قبل اعلامیه ای در بورد دانشکده برق مشاهده شد که نوشته بود ترم ۹ ورودی های سال ۹۲ دانشگاه جز سنوات است و دانشجویان حتی درصورت داشتن تک درس, ملزم به پرداخت هزینه های مازاد هستند.
در طی اقدامی دیگر انجمن اسلامی دانشجویان مستقل و بسیج دانشجویی به جمع آوری امضا برای نشان دادن ناراحتی دانشجویان و اینکه دانشجویان خواهان پاسخگویی مسئولین هستند, پرداختند که طوماری از امضاها نیز جمع آوری شد.
حال مسئولین دانشگاه صنعتی شیراز که مدام دم از قانون و قانون مداری می زنند, چرا در این بحث هزینه ها که به ضرر آن هاست, به قانون تمکین نمی کنند؟مگر قانون دلخواه است که هرگاه تمایل داشتیم آن را اعمال کنیم و هرگاه نخواستیم از آن سر باز بزنیم؟؟
البته از سال ۹۲ شاهد آن بوده ایم که مسئولین دانشگاه برای در آمد زایی دست به هرکاری می زنند از گرفتن هزینه دروس و سنوات تا فروش نارنج های دانشگاه تا کرایه دادن انجمن علمی به آژانس مسافرتی و …
امیدوارم که مسئولین مربوطه در جلسه ای با حضور تمامی دانشجویان حاضر شوند و پاسخگوی دانشجویان باشند.