به گزارش خبرنگار ابصارخبر، پویش اشتراک مثبت به منظور مشارکت در طرح سرپرستی از ایتام کمیته امداد امام خمینی(ره) توسط انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه محقق اردبیلی در این دانشگاه راه اندازی شد.

حسین شمسی پور دبیر انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه محقق اردبیلی با بیان اینکه حمایت از ایتام وظیفه همه مردم است و در اسلام نیز به آن سفارش بسیار شده است،گفت: همه باید تلاش کنیم تا قشر محروم و مستضعف جامعه را فقر نجات دهیم.

وی افزود؛ انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه بعنوان پیشتاز این حرکت نوع دوستانه با قبول یک کارت حمایتی بعنوان اولین خیر ثبت نام کننده در طرح اشتراک مثبت پیشقدم شد تا همه اعضای انجمن اسلامی دانشجویان در دانشگاه محقق اردبیلی در این حرکت معنوی سهیم باشند.

مسئول ثبت نام طرح اکرام ایتام کمیته امداد نیز با بیان اینکه بیشترین استقبال از این طرح توسط مردم عزیز کشورمان، در ایام ماه مبارک رمضان به خصوص در شبهای قدر و ایام اعتکاف انجام می ­شود، خاطرنشان کرد: متاسفانه در بقیه ­ی ایام سال این طرح حسنه به  حالت رکود در می آید.

وی جرای این طرح در محیط دانشگاهی را کار ارزشمندی دانست و گفت: اگر دانشجویان از همین دوران که هنور پاک هستند و گرد و غبار دنیوی در چشمها و دلهایشان ننشسته است، با اینگونه کارهای نوع دوستانه گره بخورند، در آینده نیز می توانند خدمات شایسته ای به محرومان و مستضعفان جامعه انجام دهند.

در پویش اشتراک مثبت، دانشگاهیان اعم از اساتید، کارکنان و دانشجویان می توانند با انتخاب کارت یک یا چند فرشته کوچک (ایتام تحت سرپرستی کمیته امداد) و واریز مبلغی در حد وسع و توان بصورت ماهیانه در این کار خداپسندانه شرکت کنند.

پ