علیرضا احمدی قائم مقام تشکیلات اتحادیه دانشجویان مستقل در گفت‌وگو با خبرنگار گروه دانشگاه خبرگزاری فارس، ضمن انتقاد از رفتار خواهش‌گونه دولت در مقابل طرف غربی پیرامون اجرای تعهداتشان گفت: جای خرسندی دارد دولتی که هیچ نوع نقدی به برجام را نمی‌پذیرفت امروز به این واقعیت پی برده است که طرف مقابل بدعهدی کرده است.

این فعال دانشجویی ادامه داد: رئیس جمهوری که سند برجام را یک شاخص و نقطه عطفی در تاریخ دیپلماسی کشور می‌داند بسیار ساده اندیشانه با آن برخورد می‌کند زیرا برجام که به قول دولت یک تفاهم بین‌المللی است دارای مفادی بوده که در صورت عدم اجرای آن از سوی طرفین باید به مفاد آن عمل کرد.

وی اضافه کرد: شاهد هستیم دولت به جای اینکه از چارچوب سازوکارهای پیش بینی شده برجام بهره‌گیری کند اقدام به درخواست و خواهش از طرف غربی می‌کند، در روابط دیپلماتیک اعتراض رسانه‌ای جایگاهی ندارد که متاسفانه هنوز دولت به این امر توجهی نمی‌کند.