آخرین اخبار و رویدادهای اتحادیه انجمن های اسلامی دانشجویان مستقل

و دفاتر عضو در سراسر کشور را در خبرنامه تلگرامی سایت

مشاهده کنید!
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

جهت عضویت کلیک کنید!

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

https://telegram.me/mostaghel_ir