حمزه خسروی بعنوان دبیر انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه علامه طباطبایی (ره) انتخاب شد.
انتخابات شورای مرکزی انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه علامه طباطبایی (ره) برگزار شد و اعضای ‌جدید مشخص شدند.
پس از برگزاری انتخابات، در اولین جلسه شورای مرکزی، حمزه خسروی به عنوان دبیر سومین شورای مرکزی انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه علامه طباطبایی (ره) انتخاب شد.
همچنین اسامی سایر اعضای شورای مرکزی این تشکل دانشجویی به شرح زیر است:

خانم محمودی: دبیر آموزش (مسئول واحد خواهران)

علیرضا کریمخانی: نائب دبیر

عرفان سعادتی: دبیر سیاسی اجتماعی

خانم قهرمانی مطلق: دبیر فرهنگی عقیدتی

خانم کیانی: دبیر روابط عمومی و تبلیغات

محمدحسین حسن: دبیر مالی و تدارکات

اعضای علی البدل
علیرضا بهرامی: دبیر نشریات
خانم میدانی: دبیر پذیرش و تشکیلات