بسم الله الرحمن الرحیم

 

📖(والفتنهُ أکبرُ من القتلِ)

سوره البقره۲۱۷

 

 

حماسه ۹دی ،نماد عزت، استقلال و بصیرت مردم است که تا پای جان برای حفظ اصول اسلام و آرمان های انقلاب ایستاده اند و با صدای رسا اعلام کردند که اگر دشمن در برابر دین آنها بایستد در برابر تمام دنیای آنها خواهند ایستاد.

۹ دی تقابل انقلاب و ضد انقلاب به مفهوم واقعی کلمه،یوم الله است نه یک تاریخ، بلکه حماسه ای تاریخ ساز ،بی نظیر و جاودانه در تاریخ درخشان انقلاب اسلامی بوده ، هست و می ماندکه در آن اوج بصیرت ،ولایت مداری و هوشیاری ملت ایران یک بار دیگر با طنین بلند،گام های متعالی و مشت های آهنین خویش به خروش در آمد و اصحاب فتنه که به پشت گرمی قدرت های استکباری، مراکز امنیتی و جاسوسی وابسته به آنها در صدد ضربه زدن به نظام مقدس اسلامی بودند به زانودرآورد و هیمنه استکبار را در هم شکست و مشت محکمی بر دهان فتنه گران فرود آورد. ستاد دانشگاهى بزرگداشت ۹دى دانشگاه سیستان و بلوچستان ضمن گرامیداشت روز ۹ دی به عنوان روز بصیرت از عموم مردم شهید پرور،فرزندان انقلاب خمینی کبیر و سربازان امام خامنه ای می خواهد بصیرت سیاسی،اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی خود را در تراز انقلاب اسلامی بالا برده و انقلاب را در مقابل فتنه های سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی دنیای غرب و لیبرال های غرب پرست محافظت کنندو با حضور خود در گرد همایی روز ۹ دی بار دیگر نقشه های دشمنان قسم خورده انقلاب اسلامی را خنثی و تجدید عهدی با رهبر فرزانه انقلاب امام خامنه ای مدظله العالی داشته باشند.

 

والسلام على من اتبع الهدی