به گزارش خبرنگار «خبرنامه دانشحویان ایران»؛ حمزه دستیار، دبیر کمیته بین الملل اتحادیه انجمن های اسلامی دانشجویان مستقل در گفت و گو با «خبرنامه دانشجویان ایران» پیرامون کشتار های اخیر در کشمیر و سایر کشور های اسلامی گفت: در جای جای دنیا مسلمانان و کسانی که سعی در حفظ و بیان هویت اسلامی اصیل خود دارند توسط دولتی خاص و با حمایت استکبار جهانی تحت فشار و شکنجه قرار می گیرند.

وی ادامه داد: جمهوری اسلامی در طول چهل سال عمر پر افتخار خویش همواره حامی مظلومان و آزادی خواهان در سراسر جهان بوده و با اقدامات و مواضع همه جانبه در مسئله فلسطین، میانمار، یمن، بوسنی و… نقش حمایتی خود را اعلام داشته و روحیه مقاومت در برابر زورگوئی را همواره زنده نگه داشته و تقویت می کرده است.

دستیار گفت: امروزه در شرایطی که هندوها با سرکوب مستمر مسلمانان کشمیر باعث سلب آرامش و امنیت این ملت مظلوم شده اند ، نهادهای حقوق بشری و بین المللی در مقابل این قضایا سکوت کرده اند و پاکستان بعنوان طرف دیگر این ماجرا همیشه نگاه منفعت گرایانه به کشمیر داشته است، حضور و حمایت دستگاه دیپلماسی جمهوری اسلامی در صحنه مقابله با تجاوز به حقوق اولیه مردم کشمیر لازم و ضروریسیت.

عضو شورای مرکزی اتحادیه انجمن هاس اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه های کشور گفت: مسلمان بودن کشمیری ها باعث شده است که حقوق بشر آمریکائی به راحتی بر جنایات وارده به این ملت چشم پوشی کند و رسانه های مزدورشان با توطئه سکوت هیچ گونه بازتابی از مسائل کشمیر ارائه ندهند. حساسیت مسئله کشمیر و تا حدودی مه آلود بودن فضای القائی هند و پاکستان در این خصوص جوی سرشار از اختناق و مظلوم کشی را ایجاد کرده که هر گونه سکوت مسلمانان و دول اسلامی را خلاف مصلحت می داند.

او ادامه داد: جریان دانشجویی مسلمان هرگونه کشتار و سلب امنیت و آرامش ملت مسلمان کشمیر توسط قوای نظامی هند را قویا محکوم کرده و از دستگاه های مسئول جمهوری اسلامی علی الخصوص وزارت محترم امورخاجه تقاضای ورود جدی به مسئله کشمیر و حمایت تمام قد از مسلمانان و مردم این منطقه را داریم.

او در پایان گفت: حمایت از مقاومت اسلامی کشمیری ها در برابر زیاده خواهی و زورگویی ها و به رسمیت شناختن حقوق انسانی و اسلامی وظیفه حکومت اسلامی است و امید است که با مواضع سنجیده و حمایت صریح دستگاه دیپلماسی شاهد آتش بس در این منطقه و فراهم کردن فضای گفت و گو و پایان سرکوبگری ملت مسلمان کشمیر باشیم.