چند وقتی است که شنیده می شود قرار است مسئله حصر به زودی رفع تکلیف شده و سایه ی حصر از روی سران فتنه برداشته شود و البته با جلساتی که اخیرا در شورای عالی امنیت ملی گرفته شده، این مسئله در حال جدی شدن است؛ اگر این موضوع حقیقیت داشته باشد باید تاسف خورد برای کسانی که می خواهند چنین تصمیمی را اتخاذ کنند.
چطور می شود افرادی که چندین ماه کشور را به آشوب کشیدند و با رهبری خود بر جریانی که آرامش و امنیت را از مردم گرفته بودند و در روز عاشورای حسینی با سوت و کف زدن و توهین به ارزش ها و مقدسات اسلامی و همچنین ارکان بلند پایه نظام جمهوری اسلامی ایران و تخریب اموال عمومی صدمات جبران ناپذیری به کشور وارد کردند بدون هیچ گونه محاکمه ای آزاد شوند؛ افرادی که به خود زحمت ندادند به خاطر این همه لطمه هایی که به کشور وارد کردند یک عذرخواهی کوچک از ملت ایران کنند.
اگر حصر که کمترین مجازات و حتی می شود گفت لطف نظام در حق این افراد بود برداشته شود چه کسی می خواهد جواب خون های ناحقی که به خاطر اغتشاش گری این آقایان روی زمین ریخته شد را بدهد.
البته فتنه زوایای پنهان دیگری هم داشت و آن هم دادن پالس مثبت به کشور های بیگانه برای اعمال فشار و تحریم های بیشتر علیه جمهوری اسلامی بود، چرا که بعد از آن اتفاق غرب و در رأس آن امریکا تحریم جدید و ظالمانه ای را علیه ملت ایران اعمال کردند که تا به امروز هم کشور دارد با این تحریم ها دست و پنجه نرم می کند.
با این تفاسیر اگر همین حصر هم برداشته شود جواب خود و آیندگان را چه خواهیم داد؟
دیگر چگونه باید سر خود را بالا بگیریم وقتی که افرادی با این همه گناه نابخشودنی و فتنه ای که قصدش براندازی نظام جمهوری اسلامی ایران بود بدون هیچ گونه محاکمه ای بخواهند آزادانه در کشور فعالیت کنند؟
یادمان نرود حصر کمترین مجازات در حق سران فتنه بود.

احسان غریب رضا، دبیر سیاسی انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه آزاد اسلامی اهواز