اینکه چقدر فرد منتقد حق دارد یا خیر، مسئله این نیست بلکه موضوع این است که شهردار چقدر انتقادپذیر است و با چه ادبیاتی با مردمی که ولی نعمتان شهردار خود هستند، برخورد می‌کند.

به گزارش خبرگزاری تسنیم از کرج، به نقل از  پایگاه اطلاع‌رسانی سازمان بسیج دانشجویی؛ در این بیانیه آمده است:” هنوز مدتی از فرمایش مقام معظم رهبری مبنی ‌بر‌ پاسخگو بودن مسئولان به منتقدان به ویژه از سطوح مردم و به ویژه از سطح آسیب پذیر کارگر نمی‌گذرد که فیلمی از شهردار محترم مشکین دشت کرج درباره برخورد وی نه با برخی از مردم بلکه با قشر زحمت‌کش و متعالی کارگر منتشر شده که آقای شهردار در پاسخ به زحمت کشان و پدران شهری که جویای حق خود در پروژه‌های عمرانی شده‌اند، بی‌احترامی می‌کند.

اینکه چقدر فرد منتقد حق دارد یا خیر،  مسئله این نیست بلکه موضوع این است که شهردار چقدر انتقادپذیر است و با چه ادبیاتی با مردمی که ولی نعمتان شهردار خود هستند چه برسد به کارگران این سازمان که خود گردانندگان اصلی این حوزه هستند، برخورد می‌کند.

حال بعد از این فاجعه سازمانی،درخواست مردم از شورای محترمی که خود ان ها را در این منصب انتخاب نموده‌اند این است که این مدیر را بی‌وقفه از این مقام عزل کرده و به هیچ وجه به چنین مدیرانی در ادامه مدیریت شهری اعتماد ننمایند.”