رهبری در سال‌های اخیر توجه ویژه‌ای به جوانان به‌ویژه در حوزه انتصابات و همچنین در صدور پیام‌ها نشان دادند. شاید یکی از دلایل چنین توجهی این باشد که رفتار مسؤولان کشور در هر سه قوه و حتی در بعضی دستگاه‌های زیر مجموعه رهبری مثل بنیاد مستضعفان نشان می‌دهد که از آرمان‌خواهی‌های گذشته فاصله گرفتند و چابکی لازم را برای اداره عرصه‌های مدیریتی انقلاب ندارند و نمی‌توانند با آن سرعتی که مدنظر رهبر انقلاب و مطابق با آرمان‌های امام راحل است، کارها را پیش ببرند. انقلاب ما از ابتدا روی شانه جوانان شکل گرفت. در دهه ۶۰ شاهد شکوفایی مسؤولانی بودیم که ساده‌زیست و آرمانخواه بودند و همین مساله باعث شد کشور به سلامت از ایام پرحادثه آن دهه عبور کند. با این وصف در دو دهه اخیر سرعت پیشرفت انقلاب آنچنان که انتظار می‌رفت، نبود. این مساله ضرورت دمیدن خون تازه در شریان مدیریتی کشور را نشان می‌دهد و طبیعی است که جایگزین چنین مدیریت‌هایی جوانان خواهند بود.