دبیر انجمن‌ اسلامی دانشجویان مستقل یکی از وجوه جنبش‌های دانشجویی را نقادی دانست و گفت: جنبش دانشجویی باید عملکرد مسئولان و احزاب را موشکافی کند.

به گزارش خبرنگار دانشگاه باشگاه خبرنگاران تسنیم «پویا»، ابوالفضل مظاهری دبیر اتحادیه انجمن‌های اسلامی مستقل در برنامه تلویزیونی «زاویه» در پاسخ به این سؤال که مشخصا شما چه تغییری را می‌خواهید به واسطه تشکل خود به عنوان جنبش دانشجویی انجام دهید، اظهار کرد: جنبش دانشجویی مبنای حرکت خود را بر مبنای حرکت آرمان‌های یک ملت قرار می‌دهد و نسبت خودش را با آنها مشخص می‌کند، مردم ما پس از پیروزی انقلاب، به دنبال مجموعه‌ای از آرمان‌های مشخص بودند.

وی افزود: وظیفه جنبش دانشجویی دیدن است که ما می‌توانیم از آن با عنوان رصد یاد کنیم؛ جنبش دانشجویی باید فضای جامعه و عملکرد و حرکات مسئولان و احزاب را مورد رصد و موشکافی قرار دهد.

دبیر اتحادیه انجمن‌های اسلامی مستقل با بیان اینکه دومین وجه جنبش دانشجویی، نقادی است، گفت: اساس فضای نقد و نقادی از دانشگاه‌ها نشأت گرفته است و یکی از مشخصه‌های دانشگاه و دانشجو نیز منتقد بودن است.

مظاهری تأکید کرد: جنبش دانشجویی در اقداماتی که ممکن است مردم را نسبت به آرمان‌ها دور کند، زنگ خطر را به صدا در می‌آورد، به همین دلیل جنبش دانشجویی جلودار هشدار و به صدا درآوردن زنگ خطر در جامعه است، نه اینکه بخواهد نشانه‌ای از حرکت‌های مردمی باشد.

دبیر اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانشجویان مستقل، تصریح کرد: بنابراین جنبش دانشجویی وظیفه‌اش پیروی از جامعه نیست، بلکه قرار است پیشقراول جامعه در جهت اصلاح و هشدار به مسئولان و احزاب باشد