به گزارش پایگاه خبری دانشجویان مستقل، تشکل ها و کانون های دانشجویی دانشگاه بیرجند در محکومیت سخنان اخیر رئیس جمهور آمریکا بیانیه ای به شرح زیر صاد کردند:

بسم الرحمن الرحیم
بار دیگر سخنان گستاخانه و بدور از ادب رئیس جمهوری از دولت جنایت کار آمریکا روحیه توحش و جنگ طلبانه استکبار و مدعیان حقوق بشر را افشا نمود. دولت مردانی که خود زاینده تروریسم و داعش در جهان هستند اکنون با رجز خوانی های دیوانه وار خود، جمهوری اسلامی را که در طول سالیان اخیر بیشترین ضربه را از تروریسم جهانی خورده و همواره در خط مقدم مبارزه با آن بوده متهم به حمایت از تروریسم می کنند.
سخنان همراه با ترس ترامپ در کنار آن که بار دیگر رفتار های ابلهانه و غیر طبیعی او را در چشم جهانیان نمایان کرد، چند واقعیت را برای ملت ایران یاداور شد:
۱ – علت العلل این اظهارات این است که تلقی استکبار از امضای برجام، آغاز راهی بود که انتهای آن به تسلیم همه جانبه ایران اسلامی در مقابل آنان ختم شود. به وضوح در تحلیل ها و اظهارات مقامات دیروز و امروز امریکا و برخی همپیمانان غربی آنان توقع و انتظار تنازل تدریجی و گام به گام از اصول هویت ساز نظام بیان می شد. ایستادگی جمهوری اسلامی بر اصول، ارزش ها، منافع ملی و موفقیت های پی درپی جبهه مقاومت، افزایش قدرت و توان بازدارندگی نظامی با آزمایش انواع موشک ها، رویای تسلیم ایران را به کابوسی دهشتناک برای آنان مبدل ساخت. براین اساس هیچ تمایز اساسی میان اوباما و ترامپ یا جان کری و تیلرسون مشاهده نمی شود. بنای بی اعتبارسازی برجام و نقض تعهدات از دوره اوباما پایه ریزی و در این دوره هم علنی تر تداوم پیدا کرد.
۲- دشمنی و بغض امریکا بر علیه فرزندان برومند و جان برکف ملت، در نیروهای مسلح به ویژه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی قابل فهم است. از نظر امریکا و ترامپ این سپاه هست که نقشه های غربزدگان داخلی را افشا و خنثی کرد و منطقه غرب آسیا را به گورستان آمال و آرزوهای امریکا، صهیونیست، تکفیری ها و ارتجاع تبدیل کرد. اما دشمنان سپاه و انقلاب دچار یک خطای استراتژیک در تحلیل خود شده اند. آنان سپاه را بسان یک نهاد متداول نظامی فرض کرده‌اند که می توانند با اعمال تحریم جلوی رشد و بالندگی و نفوذ آن را بگیرند. اما واقعیت این است که اعضای سپاه و بسیج تک تک انقلابیون دیروز و امروز نهضت عاشورایی امام خمینی در ایران و سراسرمنطقه و جهان اسلام هستند و ساختار رسمی فعلی تنها نماد و ویترین خیل گسترده ای است که زندگی آنان به شوق جهاد و شهادت سپری می شود و تنها منتظر اشاره ای از امام خود برای ادای تکلیف درضربه زدن به منافع استکباردرجای جای جهان و محو صهیونیست هستند.
با تشکر از مواضع شفاف رییس جمهور محترم درپاسخ به توهین های بی شرمانه ترامپ، به ایشان و دولتمردان یادآور می شویم با شکست پروژه مذاکره و سازش با امریکا، در دام اعتماد به کشور های اروپایی و هم پیمانان امریکا نیفتند، هرچند که باید از ظرفیت آنها با حفظ عزت و آرمان های نظام مقدس جمهوری اسلامی حتی الامکان نهایت بهره برداری راداشت.
اکنون این واقعیت دوباره بر تمام ملت ایران ثابت گردید که با ایمان و تکیه بر توان داخلی باید راه تسلط بیگانگان بر این مملکت را بست. تا دیگرهمانند امروز شاهد این مسئله نباشیم که یک فرد یاغی بیاید و در مورد مردم ایران چنین حرف های نامربوطی بزند و عزت و شرف ملت ایران را در جامعه جهانی خدشه‌دار کند.