شصت و چهار سال از روزی که سه دانشجوی استکبارستیز دانشگاه تهران فریادها و مطالباتشان را با خون خویش امضا کردند می گذرد و شانزدهم آذر امسال نیز به سان همه سال‌های گذشته، قرار است یاد و نامشان در دانشگاه های مینهمان گرامی داشته شود. بی شک مهم ترین برنامه ای که در سال های اخیر به مناسبت گرامیداشت روز دانشجو در کشور برگزار شده است، جلسه دانشجویان با رئیس قوه مجریه کشور بوده است که خاطرات تلخ و شیرین آن از ذهن ها پاک نخواهد شد.
امروز اما قرار است این مراسم با حضور رئیس جمهور در دانشگاه سیستان و بلوچستان برگزار شود؛ اقدامی که در ابتدا موجی از تحسین را به جهت توجه به نقاط دور افتاده از مرکز برانگیخت اما حیف و صد حیف که برنامه ریزان دولتی اجازه ندادند این ستایش ها دوامی داشته باشد و با تصمیمات اشتباه و بعضا امنیتی خود موجی از اعتراضات را به وجود آوردند.

متأسفانه در چند روز اخیر شاهدیم که گویی فضای دانشگاه سیستان و بلوچستان با پادگان اشتباه گرفته شده است و مأموران امنیتی دانشگاه را احاطه کرده اند. دانشگاهی که باید سمبل آزادی و گفتگو باشد امروز به مجموعه ای از داربست ها و حصارهایی تبدیل شده است که سعی دارند میان نسل آینده انقلاب با فردی که قرار بود نوکر ملت باشد فاصله انداخته و با برگزاری مراسمی فرمایشی صدای دانشجویان را خفه کنند تا مبادا انتقادشان خاطر شریف جناب رئیس را مکدر سازد.

اختصاص سهم ۲۰ درصدی از تالار محل برگزاری مراسم به دانشجویان، آن هم به صورتی گزینش شده و احتمالا حضور ۸۰ درصدی متملقان و کف زنان جناب رئیس در مراسم روز دانشجو، از مواردی است که بی شک در حافظه تاریخ خواهد ماند و دروغگویانی که به گزاف سخن از حقوق دانشجویان می رانند را رسوا خواهد کرد.
متأسفانه شاهدیم که دولت محترم به این مقدار بسنده نکرده است و از میان ۵ تشکل دانشجویی فعال این دانشگاه، فقط به یک تشکل و آن هم تشکلی دولت ساخته که در میان دانشجویان به تملق و طرفداری افراطی از دولت شهره است تریبون داده است و حتی اتحادیه های بزرگ دانشجویی نیز از داشتن تریبون محروم شده اند. این رفتار تمامیت خواهانه دولت در کنار شعارهای زیبایی که از جانب مسئولین صادر می شود به تنهایی می تواند بیانگر تضاد در رفتار و گفتار مسئولین در سایر امور نیز باشد و حال بهتر می توان علت ناامیدی روزافزون مردم از مسئولین را فهم کرد.
چنین به نظر می رسد که حال که انتخابات تمام شده است و خیال جناب روحانی راحت گشته است دیگر به دانشجویان نیازی ندارند و در پی آنند که با برگزاری مراسمی فرمایشی به خودگویی و خودخندی پرداخته و اندکی از تألمات روحی حاصل از نارضایتی مردم از عملکرد خود را بکاهند اما غافل از آنند که دانشگاه زنده و پویا هیچگاه تسلیم صاحبان قدرت نشده و با مطالبه ای فراگیر رسالت خود را در بیداری جامعه به انجام خواهد رسانید و آنگاه است که آه صاحبان انقلاب دامان مسئولین بی کفایت را خواهد گرفت و آتشی در خرمن آنان به راه خواهد انداخت که تا پیش از این تجربه نکرده اند.

ما تشکل ها و کانون های انقلابی دانشگاه سیستان و بلوچستان ضمن اعلام انزجار از هتاکان به ساحت دانشگاه و دانشجو صراحتا اعلام می داریم که نحوه برگزاری جلسه فرمایشی حجت الاسلام روحانی در دانشگاه سیستان و بلوچستان را اهانت به بیش از ۴ میلیون دانشجو و مصداق بستن دهان منتقدان دانسته و در اعتراض به تحریم دانشجویان از سوی جناب روحانی، ما نیز ایشان و جلسه ی فرمایشی ایشان را تحریم کرده و در آن حضور نخواهیم یافت.

در پایان ضمن توصیه به جناب روحانی و دولت مستقر در اصلاح روند موجود به هر آنکس که در پی خاموش کردن دانشگاه و دانشجوست سرنوشت مستبدان و دیکتاتورهای عالم را یادآوری کرده و آنان را به عبرت از سرنوشت آنان توصیه می کنیم که عبرت گرفتن از آن صاحبان بصیرت است.

-جامعه اسلامى دانشجویان دانشگاه‌های سیستان و بلوچستان، زابل، علوم پزشکی زاهدان و آزاد زاهدان
-انجمن اسلامى دانشجویان دانشگاه سیستان و بلوچستان
-مجمع دانشجویان عدالتخواه دانشگاه سیستان و بلوچستان
-کانون کفا دانشگاه سیستان و بلوچستان
-کانون خط امام(ره) دانشگاه سیستان و بلوچستان
-انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
-انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه زابل
-انجمن اسلامی دانشجویان علوم و فنون دریایی چابهار