احمدی نژاد با ثبت نام در انتخابات ریاست جمهوری بار دیگر غیرقابل پیش بینی بودنش را برایمان دیکته کرد …
چرا با وجود پذیرفتن توصیه رهبری و اعلام عدم ورود در مسئله انتخابات ، با جانب داری و طرفگیری از چند ماه قبل وارد میدان بازی های سیاسی شده و با کاندید شدن در انتخابات علنا توصیه رهبری را نشنیده گرفتند ؟!
گویا احمدی نژاد همچنان خبر سازی خواهد کرد
بعد از توصیه حضرت آیت الله خامنه ای به ایشان برای شرکت نکردن در انتخابات به تدریج کنارگذاشته شدن و هبوط سیاسی در ایشان و حلقه اطرافشان القا شد و این برای شخصی مثل احمدی نژاد با آن ابهت رسانه ای سیاسی غیر قابل پذیرش بوده است که احمد نژاد را وادار میکند که شخصیت متسامح وپراگماتیسم (بنابه مصلحت تراشی عمل کردن، نه بر مبنای اعتقادات )خود را علنی تر کند .
از همان چند ماه پیش که بعد از سکوت چند ساله به یکباره شروع به جلوه کردن نمود می شد حدس زد که خبر هایی در راه است .
تا اینکه با مطرح کردن بقایی معاون دوران ریاست جمهوری اش به عنوان کاندیدای مورد حمایت خود کمی از پرده های روی نقشه ی پیچیده اش را برای تحلیلگران آشکار کرد…
احمدی نژاد دچار خودخواهی شده است که شاید تنها طرفی که از این خودخواهی سود برد روحانی است .
او که رویای ریاست جمهوری دوباره را در سال ۱۳۹۶ دور از دسترس میدید با معرفی بقایی و اعلام حمایت از او سعی در دوشقه کردن رأی مخالفان دولت و ایجاد تشنج در انتخابات را دارد.
ثبت نام افراد دیگری چون زریبافان و به اصطلاح سایر وکلای بقایی در روز های اخیر هم جزئی از این طرح تفرق آرا می باشد.
به هر حال احمدی نژاد هر که بود و هر کاری که که کرد به علت شخصیت جذابش طرفدارانی که تعدادشان هم کم نیستند از اقشار مختلف دارد که این هواداران در موارد بسیاری هم پوشانی با جامعه هدف رأی اصولگرایان دارد و این حرکت احمد نژاد ضربه بزرگی به جناح اصولگرایی وکلا جناح مخالف دولت خواهد زد.
ولی آیا شورای نگهبان او و اطرافیانش را تائید صلاحیت میکند؟
احمدی نژاد هرگز به دنبال رأی آوردن نیست ، حداقل برای دوره دوازدهم …هدف او چنان چه گفته شده بود خارج کردن انتخابات از فضای دوقطبی به نفع روحانی و ایجاد دوقطبی در بدنه انقلابیون باز به نفع روحانی است.

وبه این هدف او یا با شکستن رأی در پای صندوق ها ویا با متشنج کردن فضا آن هم به دنبال رد صلاحیت ها خواهد رسید.

بانزدیک تر شدن به انتخابات و شنیدن صحبت ها و اخبار پیرامون این شخصیت بیشتر به این باور میرسیم که احمدی نژاد می خواهد کماکان به عنوان اصلی ترین مخالف روحانی و دولت حاکم حداقل تا سال۱۴۰۰ باقی بماند، تا جبهه ی مردمی لازم برای پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری سیزدهم را داشته باشد ، انتخاباتی که قطعا بعد از ۸ سال روی کار ماندن روحانی و ادامه پیدا کردن ناکار آمدی دولتش شانس احمدی نژاد و احمدی نژادی ها را برای پیروزی بیشتر می کند .
و برای عملی کردن این پروژه احمدی نژاد به دو چیز نیاز دارد :
۱ .همچنان رسانه ای بماند به عنوان سرسخت ترین مخالف دولت
۲.روحانی تا ۴ سال دیگر نیز مستأجر پاستور بماند.
ناگفته نماند که اصلی ترین عامل ورود مستقیم احمدی نژاد به صحنه و ثبت نامش کسی نبود جز رئیسی ، با آمدن رئیسی ترس پر شدن خلأ ناشی از عدم حضورش رفته رفته کار خودش را کرد و او که رویای به التماس انداختن جریان انقلابی برای آمدنش در ۱۴۰۰ را در ذهن داشت، با آمدن شخصیتی مثل رئیسی جایگاه خود را متزلزل دید ،
بنابراین از روزی که خبر حضور آقای رئیسی در انتخابات جدی شد، تحرکات انتخاباتی آقای احمدی‌نژاد نیز جدی‌تر شد و با ثبت نام وی به اوج خود رسید.
علیرضا حاتمی عضو شورای مرکزی انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران