انجمن اسلامی دانشجویان مستقل و انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه هرمزگان در حرکتی هماهنگ تجمع اعتراض آمیزی نسبت به عملکرد ضعیف معاونت فرهنگی دانشگاه هرمزگان برگزار کردند.

بیشترین مطالبات این تشکل ها در دانشگاه هرمزگان مبنی بر نبود حداقل امکانات برای کار تشکیلاتی میباشد.

اگرچه در دو شب گذشته، قبل از تجمع اعتراضی، انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه هرمزگان در موجی مجازی اعتراضات خود را به شیوه ای که معاونت فرهنگی در پیش گرفته، اعلام کرده و به سمع و نظر ایشان رسانده بودند اما هیچ عکس العملی از معاونت فرهنگی دیده نشده است.

به دنبال بی توجهی و عدم رسیدگی به مشکلات در دو سال گذشته انجمن اسلامی دانشجویان مستقل بصورت مداوم و پیوسته پیگیر مطالبات خود بوده اما متأسفانه هیچ تغییری حاصل نشده و یا پاسخ موجهی به خواسته های آنها داده نشده است.

این فعالین تشکیلاتی سنگ اندازی، عدم بسترسازی، عدم همکاری و لغو و عدم مجوز برگزاری مراسمات تا واپسین لحظات برگزاری مراسمات، عدم وجود حداقل امکانات تشکلی از جمله نبود سیستم های کامپیوتری، پرینتر، کولر و جای مناسب را از اصلی ترین دلایل خود برای این تجمعی عنوان کردند.

و در حرکتی نمادین این دو تشکل بزرگ دانشگاهی مانیتور،کیس،سیستم صوتی و پرینترهای قدیمی و خراب خود را که بارها برای تعویض آن اقدام کردند و ناموفق بودند را کف حیاط دانشگاه قرار دادند.

در نهایت این تجمع با فرصتی چند روزه به معاونت فرهنگی برای حل مشکلات تشکیلاتی به پایان رسید.