گلرو مفرد در گفت و گو با خبرنگار دانشگاه خبرگزاری دانشجو، با تاکید بر اینکه تبرئه نجومی بگیران برخلاف خواسته مردم و رهبر انقلاب است گفت: در شرایطی که آحاد مردم آن هم در چنین وضعیت اقتصادی منتظر محاکمه نجومی بگیران حرام خوار بودند خبری از دیوان محاسبات بازوی نظارتی مجلس شورای اسلامی در خصوص تبرئه نجومی بگیران منتشر شد که همه را شوکه کرد.
وی با بیان اینکه تبرئه نجومی بگیران به معنای آن است که عملکرد آنان قانونی بوده و بدین ترتیب مدیران و مسئولین کشور هیچ منع قانونی برای چنین برداشت‌های نجومی از بیت المال ندارند، افزود: این کار علاوه بر آنکه خلاف نظر و خواست مردم بود بلکه مخالف دستور رهبر انقلاب مبنی بر برخورد قاطع با متخالفان حقوق‌های نجومی نیز بود.
عضو شورای مرکزی اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانشجویان مستقل گفت: مسئله بدتر و مورد تاسف آنکه برخی از مدیرانی که حقوق‌های نجومی گرفتند اکنون شکایت کرده تا پول هایی که به بیت المال مسترد شده را بازپس بستانند!
گلرو مفرد اضافه کرد: ضربه‌ای که تبرئه مدیران نجومی به اعتماد مردم می‌زند بسیار بیشتر از افشای حقوق‌های نجومی است. با اینکار در ذهن مردم چنین متصور می‌شود که دزدی و برداشت بی حساب از بیت المال یک روال ثابت و همیشگی برای مدیران و مسئولان کشور است.