به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، علیرضا فیروزی دبیر سیاسی اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانشجویان مستقل در گفتگو با خبرگزاری دانشجو، ضمن تاکید بر اهمیت ۱۶ آذر به عنوان یک فرصت ویژه برای گفتگو و تعامل میان بدنه حکومت و دانشجویان به عنوان آینده سازان کشور اظهار کرد: با وجود اینکه خیلی از مسئولان فقط ایام ۱۶ آذر یادشان می‌افتد به میان دانشجویان آمده و پای درد دل و مطالبات آن‌ها بنشینند، باز با این حال مسئولینی هم پیدا می‌شود که از فضای گفتگو با دانشگاهیان هراس دارند که قطعا نشان دهنده عملکرد وکارنامه ضعیف آنان است.