بیستمین سالروز اعلام موجودیت اتحادیه انجمن های اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه های سراسر کشور در دانشگاه تهران برگزار شد

حجت الاسلام و المسلمین رستمی؛ نماینده محترم مقام معظم رهبری در دانشگاه ها در بیستمین سالروز اعلام موجودیت اتحادیه:

دانشجو بودن، حضور در کانون فرهنگی جامعه خود داشتن و عضو انجمن علمی دانشگاه بودن وجه ممیز یک دانشجوی تشکیلاتی نسبت به خارج از دانشگاه خواهد بود.

انجمن اسلامی خود بعنوان انجمن اسلامی رسالت آور است‌؛انجمن اسلامی با انقلاب اسلامی عجین شده است.

ارتباط بین ادوار، ارتباط ارزشمند است البته ملزم این است که مواظب خود و محیطی که امانت به دیگران سپردند باشند.

دانشگاهی که در مسیر انقلاب اسلامی حرکت کتد نقطه قوت جامعه خواهد بود.