معصومه سادات میرمحمدی، دبیر انجمن اسلامی دانشجویان دانشکده پرستاری رامسر شد.

 

بیستمین دوره انتخابات شورای مرکزی انجمن اسلامی دانشجویان دانشکده پرستاری رامسر برگزار شد.

 

در اولین جلسه شورای مرکزی مسئولین واحد ها مشخص شدند که اسامی آنان به شرح زیر می باشد:

 

دبیر تشکیلات : خانوم معصومه سادات میرمحمدی

قائم مقام : خانم زهرا علیپور

واحد برادران : آقای مهدی حدادی طلب

واحد سیاسی : خانم مرضیه حسن زاده

واحد فرهنگی : خانم ریحانه اسدی

واحد هنری وتبلیغات : خانوم سیمین حسنی

واحد آموزش وعلمی : خانوم مریم باقری

روابط عمومی : خانوم سمانه حقیقی

واحد فضای مجازی : خانوم مهین محمدی

کمیته بین الملل : خانوم نیلوفر علوی

واحد فضای بصری : خانم فاطمه پاشاپور

واحد رسانه : خانم مهرآسا متقی