به گزارش پایگاه خبری دانشجویان مستقل، انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی زاهدان بیانیه ای صادر کرد. متن بیانیه بدین شرح است:

استان سیستان وبلوچستان یکی از محرومترین استانهای کشور هست و همسایگی دو کشور افغانستان وپاکستان شرایط این استان را در هر مساله ی سخت تر نموده خوشبختانه مدتی هست که در دولت فعلی در بحث درمان کارهاو طرح های عمرانی چشمگیر حتی میتوان گفت که اندازه چندین دولت وزیر فعلی وزارت بهداشت در این استان پروژه وطرح عمرانی انجام داده اندقبل از طرح تحول سلامت شاهد این بودیم که به دلیل فقر افراد بیمار به بیمارستانها مراجعه نمیکردند اما بعد از طرح تحول در استان شاهد بودیم که مردم راحت تر در بحث های درمانی به مراکز درمانی مراجعه میکنند از جمله خدماتی که میتوان گفت که چشمگیر بوده اورژانس هوایی اورژانس موتوری بخشهای سوختگی بخشهای بستری بیماران سرطانی وافزایش تعداد تختهای بیمارستانی وافزایش تعداد بیمارستانها در استان میتوان اشاره کرد انجمن اسلامی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان وظیفه خود میداند به نمایندگی از دانشجویان و مردم شریف استان از زحمات وزیر بهداشت تقدیر تشکر نمایید و از ایشان خواستاریم تا اخر با همین روحیه جهادی به استان توجه داشته باشند