بسم الله الرحمن الرحیم

مبارزه با استکبار و نظام سلطه، براساس مبانی قرآنی، هیچگاه تعطیل پذیر نیست و امروز آمریکا اتم مصادیق استکبار است.
۱۳ آبان سال ۵۸،روز ملی مبارزه با استکبار جهانی،همان روزی است که برای همیشه تاریخساز شد و نقطه آغاز و عطفی برای شکستن همینه پوشالی دول غربی علی الخصوص آمریکای استثمارگر بود.امام خامنه ای(مدظله العالی)
آری؛
همان، روزی که باور و روحیه مبارزه با استکبار را در دل ملت غرور آفرین وهمیشه در صحنه زنده کرد.
تسخیر لانه توطئه‌گر و جاسوسی‌ دولت ایالت متحده توسط دانشجویان‌ و دانش‌آموزان‌ پیرو خط امام نقشه های خبیث آمریکا در غارت و به یغمابردن سرمایه های انسانی و مادی را نقش برآب کرد وماهیت استعماگری و سلطه طلبی را بیش از بیش نمایان کرد.
در سیزدهم آبان، وحدت ،کلمه معنا شد؛ تکیه بر محبوب بندگان و خدای خمینی آفرین، تفسیر شد و قدرت رهبری دینی بار دیگر تجربه گشت، و بار دیگر تعالیم قرآنی و اسلامی در مکتب خمینی رخ نشان داد تا همگان بدانند ایستادگی و مقاومت در برابر زیاده خواهیها و زور گوییها  نشئت گرفته از تعالیم ماست.
درتوصیف این روز همین بس است که روح الله این اقدام انقلابی را انقلاب دوم نامید و اهمیت چنین اقدامی را به اندازه یک انقلاب دانست که توانست دست محافطه کاران داخلی و دشمنان خارجی این مملکت را برای همیشه قطع نماید و آن را را برای همیشه در اذهان و تاریخ ثبت کند.
تقارن این واقعه بزرگ در سال جاری با ایام محرم وماهیت قیام اباعبدالله الحسین(ع) در سال و درسهای بزرگ عاشورا وعدم ذلت پذیری در فرهنگ عاشورا ما را برای مبارزه با استکبار مصمم تر میکند.
با وجود گفتمان دینی و انقلابی امروزه متاسفانه ولی عده ای به اصطلاح اعتدال طلب سیاست  تعامل و سازش واعتماد به هر قیمتی را، به دوش خود انداخته و آمریکا که شیطان بزرگ و تروریست به ذات و ام الفساد قرن است را کدخدای خود معرفی میکنند و در این راستا” برای کاهش نفرت مردم از امریکا” بدیهیات تاریخ را هم تحریف میکنند ” و از کربلا درس مذاکره میگیرند اما هیهات از این گونه برداشتها و تحریف-ها .
برادران وخواهران گرامی ،انجمن اسلامی دانشجویان ضمن بزرگداشت این روز حماسه سازو همچنین گرامیداشت یاد وخاطره شهدای ۱۳ آبان افتخار دارد که در کل کشور جریان همایش های بین المللی استکبار ستیزی را بعنوان یک جریان ثابت راه انداخته است.
والسلام علی من اتبع الهدی