انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه پیام نوراصفهان به مناسبت سالروز پیروزی انقلاب اسلامی در بیانیه ای آورده است:

 

بسمه تعالی

«تذکر به «ایام الله » که خداوند متعال به آن امر فرموده است، انسان ساز است. قضایائی که در ایام الله رخ داده است، برای تاریخ و انسان ها در طول تاریخ آموزنده و بیدار کننده است. حوادث بزرگ تاریخ که قرآن مجید هم از بعضی از آن ها یاد کرده است، سرمشقی پربرکت برای ساختن جامعه ها و اشخاص و جامعه عصر ما که عصر انقلاب است و در کشور ایران که کشور انقلاب و شاهد بسیاری از حوادث بزرگ که باید آن ها را ایام الله محسوب کنیم و به ذکر آن ها و تذکر آن ایام بپردازیم که برای ملت قهرمان و مجاهدان سلحشور، درس انقلاب است ». امام خمینی(ره)/صحیفه نور، ج ۱۷، ص ۱۱، از پیام امام رحمه الله در تاریخ (۱۷/۶/۶۱).
۳۸ سال از انقلاب پر خیر و برکت مردم ایران زمین میگذرد. مردمی که نقششان در تمام مراحل و قدم های طی شده در این سی و اندی سال لحظه ای کم رنگ نشده است. دامان این ملت سرافراز همیشه خاستگاه مردمانی جان بر کف بوده است. افرادی که لذت بیشتر را به لذت های حقیر دنیایی ترجیح داده اند. خداوند خود روزی دهنده ی آنان است و خونشان ضامن بقای این حکومت خواهد بود.
استکبار همیشگی است و هیچ گاه انتها ندارد؛ خواه مستکبر بزرگ امروز یعنی آمریکا و صهیونیسم باشد، خواه هر کشور دیگر که در هر زمان دیگری، بخواهد به ملت ضعیفتر خود ظلم کند. پس استکبار ستیزی هم همیشگی خواهد بود؛ تا زمانی که هیچ کشوری نتواند بر ضعیفتر خود ظلم کند. این بار نماد اتم استکبار دوباره دهان به هرزه گویی های زیادی باز کرده است و درمان آن تنها مشت محکم ملت ایران است که بر این دهان هرزه گو کوفته شود.
ملت و دولت ایران در همیاری و همکاری وهمدلی با هم فهمیدند که بر کسی که چنین دهان دروغگویی دارد هرگز نمیتوان اعتماد کرد؛ نه تنها در این برهه بلکه از ۳۸ سال پیش تا کنون به تجربه بر ما ثابت شده هرگاه ذره ای اعتماد صورت گرفته شده، تنها نتیجه اش از بین رفتن سرمایه ها،انسان های پاک و عقب افتادن از مسیر پیشرفت بوده است. اما وظیفه ی ما به عنوان جزء جزءِ ملت ایران که با عناوین مختلف کارگر، مسئول، دانشجو و هر عنوان دیگری قشر بندی شده ایم، در این پیچ تاریخی انقلاب اسلامی ایران این است که همراه با ولی و رهبر خویش دست هایمان را گره کرده به دهان استکبار های امروزه ی دنیا بکوبیم.
ما قشر دانشجوی جوان انقلابی، در این وضعیت حساس کنونی از تمام ملت ایران به خصوص مردم همیشه در صحنه کلانشهر اصفهان میخواهیم که بار دیگر عزم راسخ جمهوری اسلامی ایران را در مبارزه با استکبار و ادامه دادن مسیر ایرانی اسلامی پیشرفت به همگان در ساسر دنیا نشان داده و راهپیمایی بزرگ سالروز پیروزی انقلاب اسلامی را با قوای هرچه تمام تر در صحنه حاضر شوند.

انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه پیام نور مرکز اصفهان