به گزارش خبرنگار «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ روز پنجشنبه، ۹اسفندماه اولین جلسه از سلسله جلسات حوزه زنان اتحادیه انجمن های اسلامی دانشجویان مسستقل با عنوان «خدمات متقابل زن و انقلاب در گام دوم» با حضور کبری خزعلی، عضور شورای فرهنگی و اجتماعی شورای عالی انقلاب فرهنگی برگزار گردید.

 

زینب سخایی، دبیر واحد خواهران اتحادیه انجمن های اسلامی دانشجویان مستقل در گفت و گو با «خبرنامه دانشجویان ایران» پیرامون برگزاری این جلسات گفت: در کنار بررسی دستاوردهای چهل ساله ی انقلاب اسلامی در حوزه زنان و خانواده با چالش هایی روبه رو می شویم که باتوجه به تلاش های بی وقفه دشمنان نظام اسلامی در جهت نفوذ و استحاله ی انقلاب در این حوزه و تحت شعاع قرار دادن این چالش ها می توان آن را از جمله چالش های مهم و اولویت دار جمهوری اسلامی دانست.

سخایی ادامه داد: از آنجایی که انقلاب خدمات گسترده ای در جهت رشد و شکوفایی زنان در حوزه های مختلف را به ارمغان آورد متقابلا زنان نیز خدمات ارزنده‌ای را برای انقلاب و حفظ آن انجام دادند در ادامه ی راه نیز می بایست با در نظر گرفتن چشم انداز و آرمان هایی که انقلاب اسلامی برای یک زن مطابق با الگوی سوم در نظر دارد همچنین اولویت هایی که در بیانیه گام دوم تعیین شده است؛ نقش ها و خدماتی که زنان می توانند انجام دهند و متقابلا خدماتی که جمهوری اسلامی در این جهت می تواند داشته باشد با هدف بهبود وضع موجود و رفع چالش ها مورد بررسی قرار گیرد.

او گفت: در پی تحقق این هدف نیاز است که تشکل های دانشجویی به طور علمی و تخصصی وارد این حوزه شده با شناسایی آسیب ها و خلاء ها همچنین شناخت ظرفیت ها و امکانات، مسائل اصلی زنان را تشخیص داده و درنهایت با ارائه راهکارها در جهت گفتمان سازی در جامعه و اثرگذاری بر سیاست گذاری ها بکوشند.

دبیر واحد خواهران اتحادیه انجمن های اسلامی دانشجویان مستقل گفت: از این رو ما در کارگروه زنان و خانواده اتحادیه انجمن های اسلامی دانشجویان مستقل سلسله جلساتی را با عنوان: خدمات متقابل زن و انقلاب در گام دوم با اهداف مذکور برنامه ریزی کرده ایم که در اولین نشست تخصصی از این سلسله جلسات با حضور خانم دکتر خزعلی، عضو شورای فرهنگی-اجتماعی زنان شورای عالی انقلاب فرهنگی به بررسی و آسیب شناسی  عملکرد دولت ها در چهار دهه اخیر همچنین وضع موجود در حوزه زنان و خانواده پرداختیم.

او افزود: در نظر داریم هرهفته این نشست ها را با حضور اساتید، کارشناسان و همچنین مسئولین در حوزه زنان و خانواده برگزار نموده و به بحث و تبادل نظر بیشتری درخصوص اولویت های این حوزه و راه برون رفت از چالش های موجود بپردازیم.