محمدصادق زارعی(دبیر سیاسی انجمن اسلامی دانشگاه یزد) در گفتگو با خبرنگار «خبرنامه دانشجویان ایران»، درباره نسل کشی مسلمانان در میانمار گفت: اتفاقات ناگوار اخیر در میانمار و کشتار وحشیانه مردم مسلمان، مجددا نشان داد که حقوق بشر دروغی بزرگ برای سرکوب بشریت و افزایش سلطه بر جهان است.

زارعی ادامه داد: امروز به راستی بشر دچار اختلال شده است، در به کارگیری کلمه حقوق و در فهم کلمه بشر. اگر حقوق در جنایت کاربرد نداشته باشد دیگر حقوق نیست و اگر این حقوق، برای افراد خاصی به کار برود خب بیجاست کلمه بشر را به کار ببریم.

او افزود: مشکل اما عمیق تر از این چیزی است که شاید در ظاهر ببینیم، مشکل استبدادی است که در فکر افراد رخنه کرده است و ریشه در فکرسازها (ایدئولوژیست ها) دارد. کسانی که ریشه ای ترین فکرها و مبناها را میسازند. به راستی نتیجه نظام فکری که ریشه در ناکجا دارد میشود همین حقوق بشری که از آن دم میزنند، حقوق بشر منقطع از اخلاق و معنویت و منقطع از خدا. یکجا، میشود هیتلر که (متاثر از نیچه هر چند به طور غیر مستقیم) جهانی را به هم میریزد و یکجا میشود نظام های سرمایه داری امروز که میبینید چطور سکوت خبریشان گوش دنیا را کر کرده است.

دبیر سیاسی انجمن اسلامی دانشگاه یزد خاطر نشان کرد: در داخل کشور اما عده ای انسان نما، فطرت و عقل بشری را به سخره گرفته و در دفاع از جنایات میانمار با صدای نظام سلطه هم نوا شده و مطلب مینویسند و نطق میکنند!! اما بنا به وظیفه اخلاقی و انسانی و الهی، هر کدام از ما وظیفه داریم در هر جایگاهی که هستیم، در حد توان به حمایت از مسلمانان مظلوم میانمار بپردازیم.

وی در انتها گفت: آنچه امروز در این رابطه ضروری است، پیگیری دستگاه دیپلماسی و دستگاه حقوقی جمهوری اسلامی ایران، مطابق با قانون اساسی است که با صراحت وظیفه این دستگاه ها را در قبال مستضعفین جهان مشخص کرده است.