اردوی جهادی اتحادیه انجمن های اسلامی دانشجویان مستقل برگزار شد.

اردوی جهادی اتحادیه انجمن های اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه های سراسر کشور(گروه جهادی معین) پنجم تا دوازدهم فرودوین ماه در مناطق محروم هامون در روستای پوم از توابع شهرستان میناب استان هرمزگان در سه بخش عمرانی، فرهنگی و بهداشت و درمان برگزار گردید.

 

در بخش عمرانی غسالخانه، کتابخانه و سرویس بهداشتی مسجد روستا تکمیل گردید ونیز تعمیراتی در زیرساخت های روستا انجام گردید.

در بخش فرهنگی برنامه های آموزش احکام،قرآن و اعتقادات و نیز برنامه های مسابقه وسرگرمی برای دانش آموزان رده های مختلف سنی و همچنین کلاس های مشاوره تربیت فرزندان برای والدین دانش آموزان برگزار شد.

در بخش بهداشت و درمان، با حضور  تیم پزشکی گروه جهادی معین در خانه روستاییان چکاپ سلامت از آنان انجام شده و مشاوره هایی در جهت بهبود وضعیت سلامت آنان ارائه گردید.

همچنین جهادگران  گروه جهادی معین در طی مدت حضور با سرکشی به روستای های محروم منطقه به چکاپ سلامت و ارائه خدمات فرهنگی پرداختند.

در روز آخر حضور گروه جهادی معین نیز یادواره با شکوه برای شهید موسی عباس زاده؛ شهید روستای پوم با حضور بخشدار سندرک و مردم روستا برگزار شد.

لازم به ذکر استن آقای سید محمدحسینی رئیس دفتردکتر فتاح رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) ونیز جناب آقای والی مدیر کل کمیته امداد امام خمینی (ره) منطقه بشاگرد در بازدید از  پروژه های عمرانی و سایر برنامه های در حال اجرای گروه جهادی معین در جریان فعالیت های انجام شده قرار گرفته اند.