علی دهقانی دبیر انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشکده فنی دانشگاه تهران در گفتگو با خبرنگار خبرنامه دانشجویان ، از برگزاری پنل تخصصی نقد و بررسی قرارداد فروش گاز به شرکت IFLNG، در این دانشکده خبر داد.

وی در خصوص زمان برنامه گفت: قرار است این پنل تخصصی دوشنبه ۱۱ دی ماه، ساعت ۱۲:۳۰ در سالن رجب بیگی دانشکده فنی دانشگاه تهران با حضور کارشناسان حوزه انرژی برگزار شود.
دهقانی همچنین افزود: در این برنامه ابعاد مختلف قرارداد فروش گاز به شرکت IFLNG و آثار و تبعات اقتصادی و سیاسی ناشی از آن تحلیل و بررسی می شود.

این فعال دانشجویی در ادامه تصریح کرد: متاسفانه با وجود پیگیری های انجام شده جهت حضور نماینده ای از وزارت نفت جهت شفاف سازی در مورد این قرارداد هنوز پاسخی از سوی وزرات نفت دریافت نشده است.در صورت عدم حضور نماینده وزرات نفت جهت پاسخ به سوالات جامعه ی دانشگاهی، این تصمیم منجر خواهد شد که اساتید و دانشجویان و کارشناسان این تصور برایشان ایجاد شود که مسئولان استدلالی برای پاسخ به منتقدین این قرارداد ندارند. و هم چنین با توجه به تجربه های تلخ در انعقاد قراردادهای نفتی، این عدم پاسخ گویی، شائبه ها پیرامون این قرارداد گازی را تشدید خواهد کرد.