اولین دوره آموزشی قرارگاه جهادی «معین» اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانشجویان مستقل با شعار«جهاد امروز؛ فردای روشن» برگزار خواهد شد.

به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری فارس، اولین دوره آموزشی قرارگاه جهادی «معین» اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانشجویان مستقل با شعار«جهاد امروز؛ فردای روشن» برگزار خواهد شد.

بنابراین گزارش، این دوره ویژه گروه‌های جهادی اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه‌های سراسر کشور است و با حضور اعضای این اتحادیه دانشجویی برگزار خواهد شد.

لازم به ذکر است اولین دوره آموزشی قرارگاه جهادی «معین» ۴ و ۵ مرداد ماه ۱۳۹۷ در تهران برگزار خواهد شد.