انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه سیستان و بلوچستان و گروه جهادی شهید محسن باقری نخستین شب قدر را در اردوی جهادی حاشیه شهر زاهدان سپری کردند.
٣۵ نفر از دانشجویان انجمن اسلامی دانشگاه سیستان و بلوچستان و کانون جهادی شهید محسن باقری به اتفاق ۷ نفر از پزشکان و دندان پزشکان شاغل در دانشگاه علوم پزشکی با برپایی پایگاه سلامت در کهف الشهدای زاهدان به ارائه خدمات بهداشتی و درمانی به همشهریان ساکن در بلوار ابوذر و مناطق همجوار پرداختند.
در این اقدام ارزشمند که با استقرار یک دستگاه یونیت سیار دندانپزشکی، آمبولانس، و سایر امکانات تشخیصی همراه بود، خدمات ویزیت سرپایی، تزریقات، مشاوره تغذیه و خدمات دندانپزشکی به مراجعین ارائه گردید .
در این عمل خیر خواهانه و جهادی به بیش از ۵۰۰ نفر از ساکنان حاشیه شهر زاهدان به صورت رایگان خدمات سلامت ارائه شد و بیش از ۴۵۰ غذا بین خانوادهای نیارمند آن منطقه تقسیم شد .
+گزارش تصویری