کارگاه بررسی تحولات منطقه غرب آسیا و شمال آفریقا با محوریت موضوع فلسطین در حضور آقای علیرضا احمدی دبیراسبق اتحادیه انجمن های اسلامی دانشجویان کشور

 

کارگاه جریان شناسی سیاسی در حضور آقای پیام مرادی قائم مقام سیاسی اتحادیه انجمن های اسلامی دانشجویان کشور

 

کارگاه مدیریت زمان و برنامه ریزی آموزشی در حضور استاد عموزاده فعال اسبق دانشجویی

 

کارگاه تشکیلات در حضور دکترمسعودی دبیر اسبق اتحادیه انجمن های اسلامی دانشجویان مستقل کشور

 

بازدید از کهف الشهدا و گلزار شهدای تهران؛ جماران و بیت امام خمینی؛ حرم حضرت امام خمینی و زیارت حضرت معصومه و مسجد مقدس جمکران