به گزارش خبرنگار «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ این اردوی آموزشی تشکیلاتی با هدف تربیت نیرو های انقلابی مومن و متعهد از طرف انجمن اسلامی دانشگاه علوم پزشکی دزفول برگزار شد.

شعار این دوره”تشکیلاتی زیستن مجالی برای رشد” است که برگرفته از هدف حضور تشکل ها در جامعه ی دانشجویی که همان زمینه سازی جهت ظهور تمدن نوین اسلامی است و همچنین تاثیر مثبت حضور افراد در تشکل ها  در زندگی فردی و اجتماعی آنهاست.

ین اردو به مدت چهار روز به طول انجامید که کلاس های متنوعی با موضوعات اساسی و مهم از جمله چرایی و چگونگی تشکیلات، برنامه ریزی و مدیریت استراتژیک، یادداشت نویسی، نقشه ی جنگ دشمن و واکنش مطلوب ما، تشکیلات در منظر قرآن و روش تدبر در آن ، تاریخ جنبش دانشجویی، روش تحلیل سیاسی و فرهنگی و رسانه و تاثیر آن در ابعاد مختلف زندگی فردی و اجتماعی برگزار گردید

دانشجویان در این اردو از حضور ادوار و  اساتیدی همچون دکتر  تلوری، آقای روح ا… مومن نسب، آقای سید محمدرضا حسینی (عضو هیئت موسس اتحادیه ی انجمن های اسلامی دانشجویان مستقل) و آقای پیام مرادی (دبیر تشکیلات اتحادیه ی انجمن های اسلامی دانشجویان مستقل) بهره بردند. لازم به ذکر است اساتید دیگری همچون آقای رضا کردلو، آقای علی خضریان، آقای رجبعلی و آقای مهدی طوسی نیز در برگزاری کلاس ها حضور داشتند. در طول برگزاری اردو برنامه های تفریحی و زیارتی (امامزاده صالح) برای دانشجویان تدارک دیده شد.

آنچه که میتوان به عنوان نقطه ی قوت این اردو از آن یاد کرد حضور فعال دانشجویان حاضر در دوره در انجام فعالیت های مختلف از جمله عکس برداری از جلسات، تهیه ی جزوه های آموزشی در طول دوره، تهیه ی غذا و همکاری در طول اردو و منفعل نبودن آنهاست.

در آخرین روز اردو نظرسنجی پایانی از مباحث کلاس ها به عمل آمد و آسیب شناسی جهت هر چه بهتر برگزار شدن اردو های آتی صورت گرفت.