محمد طاهری، دبیر انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه شیراز در گفت و گو با خبرگزاری دانشجو، در خصوص کارهای نمایشی مسئولان استانی در جریان پایتختی جوانان دنیای اسلام بیان داشت: ظرفیت پایتختی جوانان دنیای اسلام یک فرصت بسیار خوب و مغتنمی برای شیراز و استان فارس است؛ پیشتر نیز انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه شیراز در نامه ای-که برای همه مسئولان و متولیان فرستاده شد- به این مهم تاکید کرده و ظرفیت های پیش رو را شرح داده بود.

 

وی افزود: روز گذشته مراسم افتتاحیه در حالی با حواشی خاص خودش برگزار شد که از بدنه دانشجویی به عنوان مهم ترین رکن جوانان پیشرو جامعه در چگونگی برنامه و اجرا و هماهنگی مشورتی گرفته نشد.

 

این فعال دانشجویی ادامه داد:‌ متاسفانه به نظر می رسد برخی از مسئولان دولتی از این ظرفیت، فقط به دنبال بهره برداری های ویترینی و نمایشی هستند؛ وگرنه سئوال جدی و مهم این است که برای چنین اتفاق مهم و اثرگذاری چرا هیچ گونه اتاق فکری با مهم ترین بخش جوانان یعنی دانشجویان گرفته نشده است؟

 

طاهری تصریح کرد:‌ اگر سطح انتظارات بزرگواران دولتی فارس، چهار تا همایش و سخنرانی و بنر و عکس است که می شد میزبانی مسابقات بین المللی و جشنواره‌های جهانی و غیره را در اولویت گذاشت؛ اما حالا که یک قضیه مهم ایدئولوژیکی مطرح است، باید از ظرفیت همه نخبگان استفاده شود و حرکت اثرگذاری با توجه به موقعیت خاص دنیای اسلام و نقش بی بدیل جوانان آن، طرح ریزی شود.

 

دبیر انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه شیراز گفت: ما به همه بزرگان و دلسوزان استان توصیه می کنیم که این موضوع را فراتر از نگاه های رایج سیاسی نگاه کنند و افق خود را قدری وسعت ببخشند تا ظرفیت های عظیم این موقعیت بین المللی را واضح تر ببینند.

 

طاهری تصریح کرد: انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه شیراز به عنوان بخشی از بدنه جنبش دانشجویی نیز همان طور که پیشتر اعلام کرده بود، حاضر به ارائه برنامه و راهکار برای این موضوع است.