در دنیای سیاست پیاده کردن یک راهبرد توسط یک بازیگر، تقریبا غیر ممکن است، پس در یک واقعه، تحلیل یک بازیگر به تنهایی نتیجه ای جز هیچ، به ما تحویل نمیدهد. هر چه عوامل بیشتری که در یک واقعه دخیل است را مورد توجه قرار دهیم، تحلیل به واقعیت نزدیکتر میشود.
چالش های اخیر ایجاد شده توسط عربستان تکه ای از یک پازل بزرگتر است، و هدف آن جلوگیری از “اقدامات ماجراجویانه ی ایران در منطقه”(مطابق با آنچه در متن تحریم های اخیر آمریکا علیه ایران آمده بود) است.
۲ دسته عامل را در تحلیل رفتار عربستان به عنوان بازیگر روی صحنه بررسی میکنیم که در واقع انگیزه عربستان برای شرکت در این پازل را بیان میکند.

بازی تاج و تخت ترامپ عربستان
محمد بن سلمان در بازی تاج و تخت قصد حذف کردن رقیبان داخلی اش را دارد و به همین دلیل عده زیادی از شاهزاده های سعودی، به جرم فساد مالی بازداشت میشوند و همچنین هلیکوپتر شاهزاده دیگر سعودی به طرز عجیبی سقوط میکند.
با توجه به این اتفاق و عوامل دیگری که مجال بررسی آن ها در این یادداشت نیست عربستان در یک پیچ خطرناک داخلی قرار دارد و تا حدود زیادی منازعات قدرت در داخل و پیوند خوردن بحران‌های منطقه‌ای بر ثبات داخلی این کشور تاثیر گذار بوده است.
در چنین شرایطی عربستان و به خصوص بن سلمان انگیزه لازم را برای ایجاد درگیری منطقه را پیدا میکنند و یکروز حمله به یمن و یکروز تحریم قطر و امروز هم ایجاد چالش علیه ایران را در دستور کار خود قرار میدهند تا از طریق چالش های منطقه ای، ( با انحراف افکار از اصل قضیه ) از فشارهای داخلی فرار کنند.

دومین دلیل این چالش راهبرد بازیگران بین المللی در منطقه است

افزایش فشارها بر سر مسئله موشک های بالستیک بر ایران
به گونه ای که عربستان ایران را متهم به هدایت و رهبری نیروهای یمن و همچنین کمک رسانی تسلیحاتی به آن ها میکند. عربستان پرتاب موشک به فرودگاه ریاض توسط نیروهای یمن را به منزله حمله ایران به خاک خود تلقی کرده و حق واکنش به این اقدام علیه ایران را برای خود محفوظ نگه میدارد و از طرفی فرانسه، دفاع مردم یمن از خود را محکوم کرده و میگوید، از عربستان در برابر تهدیدات امنیتی حمایت میکند و پرتاب این موشک باعث ترویج استفاده از موشک بالستیک در منطقه میشود. این خود میتواند مقدمه ای برای افزایش فشارها علیه برنامه دفاعی ایران باشد.

ترس از قدرت جبهه مقاومت و تلاش برای مقابله
عربستان و متحدانش بعد از پیروزی های پیاپی محور مقاومت به دنبال ایجاد شکاف بین این کشورها هستند و تلاش های زیادی انجام داده اند. استعفای حریری در عربستان و بیان این نکته از زبان او که به علت دخالت های ایران در امور لبنان استعفا داده است حاکی از این قضیه است.
نقش آمریکا در این قضایا آنجا پررنگتر میشود که میبینیم همه این اتفاق بعد از حضور داماد ترامپ در عربستان اتفاق می افتد.

راه کجا؟ چاه کجا؟
در شرایط فعلی بهترین راهبرد برای حل این اتفاق، در کنارهم ماندن جبهه مقاومت و تلاش برای پایان دادن به بحران یمن است.