انقلاب اسلامی احیای اندیشه خداباوری و خود باوری
حافظهء تاریخ،زیباترین و پر شکوه ترین صحنه های مقاومت را این روزها به تصویر می‌کشد تا دستان ما قدردانی فجر آفرینان باشد.انقلاب اسلامی در ایران سرآغاز حاکمیت ارزش هاست و نه تنها سرنوشتی نو و سعادت بخش را رقم زد بلکه بشریت را بر سکوی آگاهی نشاند.جوانان ترسم کنندگان اصلی«عزم ملی» در دوران با شکوه شکل گیری انقلاب بودند و انقلاب اسلامی بر این سرمایه ی ارزشمند خود بیش از هر چیزی می بالد.در بهمن ماه ۵۷ دریچه ای از رحمت الهی بر سرزمین مقدس ایران گشوده و کلمه‌ی الله بر فراز زمان جای گرفت.دهه فجر یاد آور حنجره های حق طلبی است که در موج خون و شط شهادت سرود استقلال آزادی جمهوری اسلامی سر دادند.
۲۲ بهمن پاداش زیبای ولایت پذیری و آزادی خواهی است که بر تارک منور ایام الله ماندگار و جاویدان شد و اکنون ما برای میثاق با ارزش های انقلاب اسلامی و امام شهیدان و پاس داشت ایثارگری های ملت حماسه ساز ایران اسلامی با حضور ی پر رنگ،این روز را فرخنده می داریم.
حسن حیدری_ دبیر انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه شهرکرد