شاهین حاتموند بعنوان دبیر انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد انتخاب شد

انتخابات شورای مرکزی انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد برگزار شد و اعضای جدید مشخص شدند

پس از برگزاری انتخابات، در اولین جلسه شورای مرکزی، شاهین حاتموند به عنوان دبیر دومین شورای مرکزی انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد انتخاب شد.

همچنین اسامی سایر اعضای شورای مرکزی این تشکل دانشجویی به شرح زیر است:

مرتضی زارعی قائم مقام و دبیر کمیته تشکیلات و پذیرش

غزاله مختاری دبیر واحد خواهران

یگانه بشیری دبیر کمیته سیاسی_اجتماعی

علیرضا گرامی دبیر کمیته تبلیغات و انتشارات

الهام پورهادی دبیر کمیته آموزش و تحقیقات

کمند نظری دبیر کمیته فرهنگی هنری

ابراهیم نورالهی دبیر کمیته صنفی

ریحانه سپیانی جانشین واحد خواهران و دبیر کمیته مالی

سینا سواد کوهی عضو علی البدل