با توجه به برگزاری انتخابات سالم توسط انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه قم و انتخاب اعضای جدید،براساس نخستین جلسه شورای مرکزی انجمن اسلامی در تاریخ ۹۶/۰۹/۰۴ و رای حضار مسئولیت های شورای مرکزی جدید به شرح زیر است:

آقای ابوالفضل محرمی – دبیرکل انجمن
آقای رسول شاکرین – دبیر واحد تشکیلات و پذیرش
آقای محمدرضا دباغ – دبیر سیاسی
آقای پیمان مؤیدی – دبیر فرهنگی
آقای علی ذوالفقار نسب – دبیر آموزش
آقای محسن یوسفی – دبیر روابط عمومی و تبلیغات
آقای سید سبحان بحرینی – تدارکات و امور مالی

ضمنا آقایان محسن زاهدی و علی علی مددی به ترتیب به قائم مقام واحد آموزش و قائم مقام واحد فرهنگی منصوب شدند.