به گزارش پایگاه خبری دانشجویان مستقل، تعداد دفاتر اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه‌های سراسر کشور به ۵۵ دفتر رسید.

طبق این گزارش با اضافه شدن ۴ دفتر جدید انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی اقلید، شهید محسن حججی(نجف آباد)، دانشگاه علوم پزشکی قم و دانشگاه آزاد اردبیل که با رای مثبت شورای عمومی اتحادیه صورت گرفت، تعداد دفاتر این اتحادیه به ۵۵ دفتر افزایش یافت.