در این دیدار که در آستانه ۹ دی برگزار شد اعضای انجمن اسلامی  ضمن گرامی داشت حماسه بزرگ مردم در پایان دادن فتنه ۸۸، بصیرت را مهم ترین مولفه حماسه نهم دی ماه دانستند. در ابتدای این جلسه دبیر انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه شیراز با تشریح روند فعالیت های انجمن اسلامی در سطح دانشگاه، ارتباط با بدنه دانشجویی و بیان دغدغه ها و مطالبات آن ها را از بهترین رسالت های انجمن اسلامی دانست و بیان کرد:

این تشکل با استقلال از احزاب , جناح ها و گروه های سیاسی و با پیروی از رهبری معظم انقلاب در جهت پیگیری دغدغه ها و مطالبات انقلاب، امام و رهبری گام بر می دارد. رئوف با بیان آنکه کمیته های بین الملل، مطالعات راهبردی و آزاد ا ندیشی از جمله رویکرد های متفاوت انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه شیراز است , تشکیل جبهه واحد ضد آمریکایی و ضد صهیونیستی که در سطح شیراز اعلام موجودیت کرده است را از جمله رسالت های مهم کمیته بین الملل دانست.