حضور محترم جناب اقای حسن روحانی
رئیس جمهور محترم

سلام علیکم
پیرو سخن شهید عالی مقام، شهید بهشتی که فرمودند دانشجو مؤذن جامعه است، قصد داشتیم نکاتی چند را در دیدار دانشجویی، توسط نمایندگانمان به حضور گرامتان برسانیم. نکاتی که عمدا یا سهوا توسط دولت یازدهم و دوازدهم نادیده گرفته شده اند. اما از آن جایی که صدای دانشجویان منتقد، از پشت دیوار کشی های دانشگاه سیستان به گوش جنابتان نمیرسید، نکات را کتبا خدمتتان عرض میکنیم. ضمن عرض خداقوت و تشکر از شما و کابینه ی دولتتان بابت تلاش شایسته ای که این مدت انجام داده اید، باید خدمتتان عرض کنیم متاسفانه اوضاع زندگی و معیشت مردم با آنچه که شما گزارش می دهید فاصله ی زیادی دارد. امروز واقعیت جامعه بسیار متفاوت است از آنچه که شما می بینید و می شنوید.آیا بهتر نیست دایره ی دید خود را وسیع تر کرده، حصارهایی را که برای منتقدین ایجاد کرده اید برداشته و جامعه را با عینک واقع بینی ارزیابی کنید؟

جناب آقای روحانی،
در بحبوحه انتخابات سخنان امیدوار کننده ی بیشتری از شما می شنیدیم. وعده ی ایجاد سالانه یک میلیون شغل برای جوانان، مژده ای بود که بسیاری از جوانان را به آینده ی خود ذیل سایه ی تدبیر دولتتان امیدوار می کرد. حال آنکه امروز، تعطیل شدن کارخانه ها و ورشکستگی شرکت های بزرگ را شاهدیم. قرار بود شرایط اقتصادی به گونه ای باشد که ملت شریف ایران نیازی به یارانه ی ۴۵ هزار تومانی نداشته باشند در حالی که اینک دوبرابر این مقدار نیز دردی از مردم دوا نخواهد کرد. قرار بود تحریم ها برداشته شوند و چرخ زندگی مردم بهتر بچرخد اما گویی چرخ عبرت به گونه ی دیگری چرخیده و تحریم ها برای چندمین بار تمدید و تشدید می شوند؛ این نتیجه ی اعتمادی ست که به جای دلسوزان نظام و انقلاب، به دشمنانمان کردید. دایره ی کوچک طرفدارانتان در درون حصارهایی ایجاد کرده که باعث شده صدای دلسوزان را نشنیده گرفته و مصداق رحماء علی الکفار و اشداء بینهم شوید. آن روز تن به مذاکره ای دادید که امروز خود نیز به ضررهای آن واقفید.

آقای روحانی؛
میان سوت و کف های جماعت بی بصیرتی که سوگلی های دولتتان شده اند هرگز صدای حقیقت را نخواهید شنید. اینک انقلاب درحالی دوران چهل سالگی خود را به اتمام میرساند، که قوا در بطن خود نیازمند اصلاحات اساسی می باشند و این حاصل فاصله ایست که از خط امام گرفته اید. انحرافی که تجربه ی بی سابقه ی حقوق های نجومی را در دولت جنابعالی به یادگار گذاشت.
اینک پیش از گذشته جامعه نیازمند شفاف سازی است. دولت، مجلس و قوه ی قضاییه موظف اند شفاف سازی کنند. مردم حق دارند از جزئیات اسناد و قراردادهایی که مخفیانه یا در سکوت به مجلس می برید مطلع باشند. مردم حق دارند جزئیات منابع، مصارف و مخارج دولت را بدانند. شکافی را که میان ملت و دولت ایجاد شده رفته رفته در حال تبدیل شدن به فاصله ی عمیق است. مطمئنا پیشرفت چشمگیر آن زمانی رخ میدهد که دولت در صدد کم کردن این فاصله برآید.
این موارد تنها بخشی از نکاتی بودند که قصد داشتیم حضورا به سمع جنابعالی برسانیم، لیکن مجال انتقاد ندادید. انتقادات دانشجویان من باب کمک به دولت است، نه نادیده گرفتن تلاش های شما. امید است که بعد از این نظاره گر اعتماد بیشتر دولت به جوانان و دانشجویان بوده و شاهد تریبونی آزادتر، به منظور بیان مطالبات خود باشیم.
به شما اطمینان می دهیم، دانشجویان نوگرای پیرو خط امام برای اصلاح وضع موجود در گفتمان عدالت، حامی دولت دوازدهم خواهند بود.

انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه پیام نور مرکز اصفهان