به گزارش “حافظ نیوز” رئیس کمیته بین الملل انجمن اسلامی دانشگاه شیراز در مصاحبه با خبرنگار ما ضمن ابراز همدردی با مسلمانان مظلوم میانمار گفت:سکوت مرگبار مجامع بین المللی و مدعیان حقوق بشری در فاجعه کشتار وسیع مسلمانان میانمار مایه تاسف و نگرانی بیشتر است.محمد رئوف افزود:رسالت بین المللی دانشجویان جهان اسلام آن است که در برابر این فجایع حقوق مسلمانان مظلوم میانمار را مطالبه کنند و با به چالش کشاندن مدعیان ساکت حقوق بشر از بی تفاوتی نسبت به این فاجعه بکاهند.
دبیر انجمن اسلامی دانشگاه شیراز گفت:زندگی توام با امنیت و آرامش حق مسلمانان میانمار است و هیچ کس اجازه ندارد آنها را از این حق محروم سازد.وی افزود:اخراج مسلمانان میانمار یادآور فجایع تلخ و فراموش نشدنی صهیونیست های غاصب در حق ملت مظلوم فلسطین است و مسلمانان میانمار باید از حق زندگی و آسایش در کشور خود برخوردار باشند.رئیس کمیته بین الملل انجمن اسلامی دانشگاه شیراز گفت:در صورت ادامه این نسل کشی ها می بایست همانگونه که ملت مظلوم فلسطین در مقابل دشمن صهیونیستی تجهیز شد،مسلمانان بی پناه میانمار هم با مجهز شدن به تجهیزات دفاعی حقوق خود را استیفا کنند.
رئوف در پایان گفت:این فجایع جبران ناپذیر  با چراغ سبز دولت های غربی،آمریکا و رژیم صهیونیستی در حال انجام است که وظیفه ی  همه دانشجویان جهان اسلام روشنگری و محکومیت این حادثه و ایجاد اتحاد در میان ملت های مسلمان در جهت دفاع از مسلمانان مظلوم میانمار است.